Informacija o radu i aktivnostima Općinskog načelnika

INFORMACIJA O RADU I AKTIVNOSTIMA OPĆINSKOG NAČELNIKA NA IZRADI I REALIZACIJI STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE VELIKA KLADUŠA ZA PERIOD 2021.-2031. GODINA, ODNOSNO ZA PERIOD 2021.-2027. GODINA

Visok nivo transparentnosti o načinu rada Općinskog načelnika i Jedinstvenog organa uprave jedini je način postizanja demokratske stabilnosti i održivog razvoja jedne lokalne zajednice. S tim u vezi, Općinski načelnik Fikret Abdić javnosti je predstavio Informaciju o radu i aktivnostima Općinskog načelnika na izradi i realizaciji Strategije razvoja Općine Velika Kladuša za period 2021.-2031. godine, odnosno za period 2021.- 2027. godina.

Informacija donosi detaljan uvid u najznačajnije projekte, ključna pitanja i aktivnosti koje su realizirane i planirane za naznačeni vremenski period, a sve s ciljem kvalitetnijeg i cjelovitijeg informisanja građana i šire javnosti o radu Općinskog načelnika i njegovog tima u proteklom mandatnom periodu.

Kako je rad Općinskog načelnika vrlo često izložen udaru kritika od strane opozicionih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću, Informacija je tu da ponudi odgovore na sva pitanja koja se ističu kao krucijalna. Također, Informacija obuhvata prisutne probleme i razloge zbog kojih neki od planiranih projekata još uvijek nisu završeni ili nisu uopće realizirani.

Informacija, između ostalog, obuhvata rad i funkcionisanje mjesnih zajednica, infrastrukturne, kulturne i druge projekte realizirane na području općine u izvještajnom periodu, kulturna, sportska i ostala dešavanja, projekte prekogranične saradnje, razvoj općine putem javnih preduzeća, postupak revizije privatizacije „Agrokomerca“ te prijedlog za preuzimanje i njegovu obnovu, ali i odnos i saradnju Načelnika sa Općinskim vijećem Općine Velika Kladuša.

Prezentacijom ovako obimnog dokumenta, Općinski načelnik je nastojao upoznati općinske vijećnike, službenike, uposlenike javnih preduzeća, medije i sve ostale zainteresirane građane sa svime što je do sad učinjeno, ali i započeti proces izrade strateških plansko-razvojnih dokumenata koji bi unaprijedili razvoj lokalne zajednice.

Ovo je ujedno šansa i mogućnost da svi zainteresirani aktivno učestvuju na građenju prosperitetnije i naprednije Velike kladuše.

Kako bi se olakšalo čitanje Informacije, Načelnik je dao izraditi i Vodič koji omogućava čitaocu njeno bolje razumijevanje, te anexe odnosno Priloge Informaciji o radu i aktivnostima Općinskog načelnika na izradi i realizaciji Strategije razvoja Općine Velika Kladuša za period 2021.-2031. godine, odnosno za period 2021.- 2027. godina.

Informacija o radu i aktivnostima

Informacija

Informacija o radu i aktivnostima Općinskog Načelnika Fikreta Abdića na izradi i realizaciji Strategije razvoja Općine Velika Kladuša za period 2021-2031 odnosno 2021-2027. godina

Informacija

Naglasci u Informaciji Općinskog načelnika Fikreta Abdića

Anexi vezani za informaciju

Anex 1

Mala privatizacija po pravilima i mjerilima Agrokomerc d.d.

Anex 2

Udruživanje novčanih sredstava Agrokomerc d.d. iz Velike Kladuše za period 1994-1997

Anex 3

Agrokomerc d.d. Velika Kladuša uvezivanje bivših republika-sadašnjih država

Anex 4

Prijedlog mjera za prevazilaženje ekonomskih i socijalnih posljedica pand. uzrokovane COVID 19

Anex 5

Stavljanje prirodnih resursa u funkciju razvoja turističkog sektora u privredu i Strategiju

Anex 6

 Značaj i uloga drugih velikokladuških preduzeća u razvoju i prepoznatljivosti Općine Velika Kladuša

Analize i presijek aktivnosti

Analiza

Ekonomsko-finansijsko stanje JKP VIK d.o.o. Velika Kladuša

Analiza

Sačinjeni ugovori o zakupu imovine Agrokomerc d.d. za period 2004-2018. godine

Presjek

Aktivnosti povezane sa revizijom privatizacije Agrokomerca d.d.