Glavni odbor

Glavni odbor je najviši organ Stranke između dva zasjedanja Kongresa. Glavni odbor čine: izabrani članovi Predsjedništva Stranke, predsjednici kantonalnih/regionalnih organizacija, poslanici u Parlamentarnoj skupštini BiH, Parlamentu F BiH i Narodnoj skupštini RS, funkcioneri postavljeni u izvršnoj vlasti svih nivoa, dva člana na prijedlog interesne organizacije mladih i žena Stranke i dva člana na prijedlog podružnica dijaspore uz suglasnost Predsjedništva Stranke.