Unsko-sanski kanton

Edina Abdić Pleho

Edina Abdić Pleho, rođena je 26. augusta 1979.godine u Karlovcu, Republika Hrvatska. Osnovnu školu završila je u Velikoj Kladuši. Srednju, hotelijersko-turističku školu I  Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu završila je u Opatiji.

Bila je vijećnik u Općinskom vijeću Velika Kladuša za mandatni period 2004-2008 i 2008-2012. U mandatnom periodu 2012-2016 obnašala je funkciju  predsjedavajuće Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša. Nakon preuzimanja vlasti u Općini Velika Kladuša obnaša funkciju savjetnika Općinskog načelnika za društvena pitanja.

Jedan je od osnivača Laburističke stranke. Funkciju portparola/ glasnogovornika stranke obnaša od 2015. do danas. Član je predsjedništva Laburističke stranke BiH.