Predsjedništvo

Predsjedništvo Stranke je najviši  izvršno-politički organ Stranke. Predsjedništvo stranke čini najmanje 11 članova koje bira Kongres. Članovi predsjedništva stranke su: predsjednik stranke, zamjenik predsjednika stranke, dva potpredsjednika stranke, generalni sekretar stranke i najmanje šest članova predsjedništva.

Na I Kongresu Stranke izabrani članovi Predsjedništva su: