TEMATSKA SJEDNICA O MIGRANTSKOJ KRIZI PREKINUTA (VIDEO)

TEMATSKA SJEDNICA O MIGRANTSKOJ KRIZI PREKINUTA (VIDEO)

Neodržavanje tematske sjednice Općinskog vijeća Velika Kladuša na temu migrantske krize zbog nedolaska vijećnika SDA, A-SDA, DNZ-A, Pokrenimo Kladušu i nezavisnog vijećnika Envera Pehlića dovoljno je dobar i sadržajan odgovor na pitanja o direktnoj involviranosti...

read more

Konstituirajuća sjednica KRIZNOG ŠTABA (VIDEO)

Krizni štab za migrantsku krizu u Velikoj Kladuši formiran je na zahtjev 14 velikokladuških mjesnih zajednica, koje se više od godinu dana suočavaju sa posljedicama ne rješavanja problema migranata. Klub Laburističke stranke BIH u Općinskom vijeću zatražio je...

read more

BiH pretvorena u migrantski centar (VIDEO)

Svjesno su vlasti u BiH pristale da Bosnu i Hercegovinu pretvore u centar za migrante. Nisu to javno izgovorili ali sve što su do sad učinili ili nisu učinili, a mogli su, ukazuje na to. Ne mogu reći da nisu znali. Mi u Velikoj Kladuši smo znali čemu to vodi i na...

read more

Čestitka povodom 8. Marta – DANA ŽENA

Širom svijeta danas se obilježava 8. mart - Međunarodni dan žena, kao dio borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Prvi put Dan žena obilježen je 28. februara 1909. godine u SAD deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija...

read more

OSNOVNI CILJEVI LABURISTIČKE STRANKE

Polazeći od svoga Programa Stranka se u svom djelovanju zalaže za sveobuhvatan razvoj Bosne i Hercegovine kroz:

Razvoj tržišne privrede i zaštita državne i privatne svojine

 

Vladavinu prava i afirmacija pravne sigurnosti

 

Decentralizaciju i ravnomjeran regionalni razvoj

 

Zaštitu i unapređenje ljudskih prava i temeljnih sloboda

 

Socijalnu pravdu i društvenu solidarnost

 

Zaštitu prava manjina u skladu sa međunarodnim standardima

 

Zaštitu i unapređenje životne sredine

 

Regionalnu suradnju, te integracija u europske i euroatlantske strukture

 

Uspostavu društva čije će institucije, u funkcionalnom smislu, služiti građanima

 

AKTUALNOSTI

TEMATSKA SJEDNICA O MIGRANTSKOJ KRIZI PREKINUTA (VIDEO)

Neodržavanje tematske sjednice Općinskog vijeća Velika Kladuša na temu migrantske krize zbog nedolaska vijećnika SDA, A-SDA, DNZ-A, Pokrenimo Kladušu i nezavisnog vijećnika Envera Pehlića dovoljno je dobar i sadržajan odgovor na pitanja o direktnoj involviranosti...

Konstituirajuća sjednica KRIZNOG ŠTABA (VIDEO)

Krizni štab za migrantsku krizu u Velikoj Kladuši formiran je na zahtjev 14 velikokladuških mjesnih zajednica, koje se više od godinu dana suočavaju sa posljedicama ne rješavanja problema migranata. Klub Laburističke stranke BIH u Općinskom vijeću zatražio je...

BiH pretvorena u migrantski centar (VIDEO)

Svjesno su vlasti u BiH pristale da Bosnu i Hercegovinu pretvore u centar za migrante. Nisu to javno izgovorili ali sve što su do sad učinili ili nisu učinili, a mogli su, ukazuje na to. Ne mogu reći da nisu znali. Mi u Velikoj Kladuši smo znali čemu to vodi i na...

Članova

Podružnica

Glasova

Zastupnika

PRATITE NAŠE AKTIVNOSTI PUTEM EMAILA

Laburisticka stranka

OO Cazin

OO Velika Kladusa