Čestitka povodom 1 Maja – Praznika rada

Ovaj praznik je simbol borbe za radnička prava i izraz radničke solidarnosti. Danas, nažalost, veliki broj građana ne može ostvariti svoje pravo na rad. U vremenu koje je pred nama, nadamo se većim pravima za radnike, kao i više mogućnosti i radnih mjesta za...

read more

OSNOVNI CILJEVI LABURISTIČKE STRANKE

Polazeći od svoga Programa Stranka se u svom djelovanju zalaže za sveobuhvatan razvoj Bosne i Hercegovine kroz:

Razvoj tržišne privrede i zaštita državne i privatne svojine

 

Vladavinu prava i afirmacija pravne sigurnosti

 

Decentralizaciju i ravnomjeran regionalni razvoj

 

Zaštitu i unapređenje ljudskih prava i temeljnih sloboda

 

Socijalnu pravdu i društvenu solidarnost

 

Zaštitu prava manjina u skladu sa međunarodnim standardima

 

Zaštitu i unapređenje životne sredine

 

Regionalnu suradnju, te integracija u europske i euroatlantske strukture

 

Uspostavu društva čije će institucije, u funkcionalnom smislu, služiti građanima

 

AKTUALNOSTI

Komemoracija povodom smrti Sulejmana Muhamedagića Sule (VIDEO)

Sulejman Muhamedagić Sula čovjek koji je čitav svoj život posvetio borbi protiv fašizma i svakog oblika totalitarizma, učesnik narodnooslobodilačke borbe, Titov partizan i posljednji borc Unske operativne grupe iz NOB-a (1940 – 1944. godine), te najstariji član...

Izvještaj o stanju socijalne sigurnosti građana!!! (VIDEO)

Podršku vijećnika dobile su i informacije o stanju socijalne sigurnosti građana sa osvrtom na stanje i potrebe penzionera na području Općine Velika Kladuša s prijedlogom mjera za unapređenje socijalne sigurnosti. Video u prilogu......

Članova

Podružnica

Glasova

Zastupnika

PRATITE NAŠE AKTIVNOSTI PUTEM EMAILA

Laburisticka stranka

OO Cazin

OO Velika Kladusa