O nama

Laburistička stranka Bosne i Hercegovine osnovana je 28.12.2013. godine na Osnivačkoj skupštini u Velikoj Kladuši, kao neophodan politički oblik organizacije građana kojima je rad osnova ličnog i društvenog napretka i moralnih vrijednosti.

Laburisti Bosne i Hercegovine, po uzoru na druge Laburističke stranke u svijetu, svoju političku platformu definišu na uređenom i funkcionalnom sistemu utvrđenog reda i kriterija, na poštivanju vrijednosti demokratije, istine i društvene solidarnosti sa posebnim akcentom borbe za dostojanstvo radnika i afirmaciju radničkih prava.

Svojim konceptom i načinom funkcioniranja Laburistička stranka BiH je novina i osvježenje na političkoj sceni Bosne i Hercegovine koja donosi potpuni zaokret u političkom angažmanu i zastupanju širokog spektra socijalnih i ekonomskih interesa svih kategorija društva.

Laburistički (radnički) pokret na tlo Bosne i Hercegovine simbolično ulazi na sjeverozapadnoj kapiji Bosne i Hercegovine gdje ne jenjava dugogdišnja borba obespravljenih radnika za osnovna radnička prava i pravedniji status u društvu, čije interese nije do sada štitila ni jedna politička partija. Osnivači Laburističke stranke BiH i veći dio njenih članova su u periodu od 03. oktobra 1993. do 28.12.2013. godine svoj politički angažman ugrađivali u Programu Demokratske Narodne Zajednice Bosne i Hercegovine (DNZ BiH) čiji je osnivač i prvi predsjednik bio gospodin Fikret Abdić – Babo, ekonomski vizionar koji je uspješnom ekonomskom politkom izgradio Agrokomerc dd, jedan od najvećih prehrambenih kombinata u Evropi. Babo je vodio DNZ BiH do oktobra 2005. godine i do tada se osjećao radnički duh i visoka cijena radnika i njihovih proizvoda unutar ove organizacije.

U periodu od oktobra 2005. do 28.12.2013. godine novo političko rukovodstvo DNZ BiH je naglo stagniralo, izgubilo osjećaj za programsku platformu na kojoj je izgrađena izvorna DNZ BiH, otuđila se od interesa većeg dijela članova ove organizacije što je rezultiralo nezadovoljstvom i istupanjem članova iz Demokratske Narodne Zajednice i osnivanjem nove političke organizacije pod nazivom LABURISTIČKA STRANKA BiH.

Laburistička stranka BiH izgradila je i pripremila novi, vlastiti koncept ekonomskog programa za razvoj privrede u Bosni i Hercegovini sa kojim rukovodi dokazani ekonomski mag gospodin Fikret Abdić Babo.

Osnivačka skupština Laburističke stranke BiH je održana 28.12.2013. godine na kojoj je prisustovalo 2114 osnivača. Imenovano je prvo Predsjedništvo stranke sa starosnim prosjekom od 32 godine. Za prvu predsjednicu LABURISTIČKE STRANKE BOSNE I HERCEGOVINE izabrana je g-đa Elvira Abdić Jelenović.

Statut Laburističke stranke

Programska platforma

Građansko društvo u BiH

Ko su Laburisti?

Zaključci prvog kongresa