Predsjednica

Elvira Abdić Jelenović

PREDSJEDNICA LABURISTIČKE STRANKE BIH

Elvira Abdić Jelenović rođena je 07. septembra 1967 godine u Karlovcu, Republika Hrvatska. Osnovnu i srednju školu završila je u Velikoj Kladuši. Građevinski fakultet završila je u Rijeci, gdje je stekla zvanje diplomiranog inžinjera građevinarstva.

Privatni je poduzetnik, u sektoru za graditeljstvo.

Idejni je tvorac Laburističke stranke, i predsjednik od osnivanja. Bila je zastupnica u Skupštini USK-a  i delegatkinja u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH za mandatni period 2006-2010, i od 2010-2014. Vijećnica je u Općinskom vijeću Velika Kladuša i Predsjednica Kluba Laburista u OV (2016-2020).