Kontakt

Centralni ured

Ibrahima Mržljaka br. 84 – HUKIĆA BRDO
77230 Velika Kladuša

Broj tel: +387 37 770 093

Emial: info@laburistibih.ba

Ured OO Cazin

Ulica BB Križ 139
Ćoralići
77226 Cazin

Broj tel: +387 37 770 093

Emial: info@laburistibih.ba