Zamjenica predsjedavajućeg OV uputila Zahtjev za postupanje na više adresa

Zamjenica predsjedavajućeg Općinskog vijeća, Emina Ćehić, uputila je Općinskom načelniku, Klubovima vijećnika, te Službi za upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove Zahtjev za postupanje, koji prenosimo u cjelosti:

”  Poštovani,

 Dana 16.11.2021. obaviještena sam da je u Službu za rad i poslove Općinskog vijeća dostavljen Saziv za sjednicu Kolegija Općinskog vijeća, pečatom ovjeren i potpisan od strane vijećnika Dinka Ljubijankića. S tim u vezi, osjećam obvezu i dužnost da se kao zamjenica predsjedavajućeg i izabrani zvaničnik obratim svim Klubovima koji participiraju u OV Velika Kladuša, Općinskom načelniku te Službi za upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove; a s ciljem da iznađemo izlaz iz ove teške situacije u koje je institucija Općinskog vijeća zapala, te da njeno djelovanje vratimo u zakonske okvire.

Izražavam zabrinutost, da, uprkos činjenici da je pokrenuta krivična prijava protiv dijela vijećnika nove većine zbog zloupotrebe pečata, isti se i dalje neovlašteno koristi, znajući da je to krivično djelo po KZ FBIH (Član 367: Oduzimanje ili uništenje službenog pečata ili službenih spisa. Ko protupravno oduzme, sakrije, uništi, ošteti ili na drugi način učini neupotrebljivim službeni pečat, knjigu, spis ili ispravu institucije u Federaciji ili druge pravne osobe koja vrši javna ovlašćenja ili se kod njih nalazi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.) Podsjetit ću da posebno ostaje nejasna činjenica nepojavljivanja vijećnika na zakazanoj sjednici Općinskog vijeća 01.11.2021. kada je novoformirana većina mogla da legalizira sve pogrešno prethodno urađene korake i u blokadu ne dovede, ne samo Općinsko vijeće, već i u konačnici Općinu Velika Kladuša.

 Izabrani od strane naših sugrađana, odrasli i obrazovani ljudi, dužni smo postupati u skladu sa ovlastima, ali i odgovornostima koje su nam dodijeljene vijećničkim mandatom. Zakon o principima lokalne samouprave, član 16. ističe „Međusobni odnosi vijeća i načelnika/ce zasnivaju se na principima međusobnog uvažavanja i saradnje, uz pojedinačnu odgovornost za ostvarivanje vlastitih nadležnosti i zajedničku odgovornost za funkcioniranje jedinica lokalne samouprave.“ upravo zato, ne mogu prihvatiti ravnodušnost o ozbiljnosti situacije i inzistiranju na daljem kršenju zakona. Posebno stoga imajući u vidu da je kraj godine, te da nam slijedi donošenje važnih akata za našu Općinu (budžet, ZKP, itd.), koje su nužno potrebne za njeno funkcionisanje.

Podsjećanja radi, općinsko vijeće Općine Velika Kladuša (2020-2024. godine) u svojem dosadašnjem  radu održalo je VI redovnih sjednica, te jednu tematsku sjednicu Općinskog vijeća. Ne možemo s toga tvrditi da, iako je došlo do sazivanja još dvije sjednice i iste nisu održane, da je ova institucija išta konkretno uradila nakon održane VI redovne sjednice 01. jula 2021. godine. Danas, u mjesecu novembru, mi ne zasjedamo već pet mjeseci.

Ovim putem, iskazujem spremnost, kao i do sada, da iz ove situacije izađemo bez negativne medijske eksponiranosti u kojoj se nalazimo već dva mjeseca, već da kao odrasli ljudi preuzmemo odgovornost i spremnost za dogovor o daljnjem postupanju.

Naravno, sve s ciljem normalizacije rada Općinskog vijeća i u interesu građana Velike Kladuše.

Srdačno ! ” 

Zamjenica predsjedavajućeg Općinskog vijeća

       Emina Ćehić