Vlada osniva fondove, a građani odbrambene frontove!

Poplave u Sarajevu podsjetile na probleme majskih poplava iz 2014. godine koji ni danas nisu riješeni! Da li bi proglašavanje stanja prirodne nesreće u kantonu Sarajevo donijelo ikakvu olakšicu građanima koji najviše ispaštaju?

Vlada FBIH je 2014. godine osnovala Fond za pomoć poplavljenim područjima na teritoriji FBIH kako bi se kontolisala sredstva pristigla iz donacija. Šta se desilo s tim novcem ni danas nije poznato obzirom da je Parlament 2018. godine donio Zakon o prestanku važenja istog bez da su upravljačke strukture ikada podnijele izvještaj o utrošku tih sredstava!

Isti problem nastao je i 2019. godine kada je proglašeno stanje prirodne nesreće uzrokovano pojavom pandemije koronavirusa, kada je Vlada ponovo osnovala Fond, ovaj put za pomoć oporavku privrede. Da li će i ovaj Fond dožvjeti istu sudbinu kao i onaj za majske poplave iz 2014. godine, ostaje da vidimo!

Nesreće se dešavaju, Vlada osniva fondove čiji utrošak sredstava ostaje nepoznanica, a građani ispaštaju!

Dok se ne riješe problemi unutar sistema države, ne može se govoriti o novim programima! Država je mehanizam koji je dužan da zaštiti građane u ovakvim situacijama.

Ljudi računaju na pomoć vlada, a na kraju bivaju prepušteni sami sebi i vlastitoj samoorganizaciji!

Elma Đogić, zastupnica u Parlamentu FBIH