Vlada USK-a na dvogodišnjem službenom putu!

Gospodarska kriza, svjetska pandemija, zabrinjavajuća demografska slika našeg kantona trebale su biti prioriteti rada Premijera i Vlade koju isti predvodi. Umjesto donošenja mjera, predlaganja rješenja i prijedloga, te upućivanja istih u Skupštinsku proceduru putem kojih bi se reformski pristupilo sanaciji teške gospodarske slike, Vlada u svom zasjedanju samo troši budžetski novac.

Apsolutni nerad Vlade Mustafe Ružnića rezultirao je neradom Skupštine koja već dva mjeseca nije održala niti jednu sjednicu. Budući da se Radio -televizija Unsko-sanskog kantona financira iz kantonalnog Budžeta, analiza rada ove Vlade nije „popularna“ tema.

Naprotiv, nakon što je euforija oko lokalnih izbora splasnula, najveći medij u kantonu bavi se analizom i predviđanjima da li će Laburisti imati izvršnu i predstavničku vlast u Velikoj Kladuši. U cilju zaštite (ne)rada Premijera i prekomjerene potrošnje budžetskih sredstava za izbornu kampanju ujedinjenog probošnjačkog bloka u Velikoj Kladuši, radio-televizija ispoštovala je još jedan zadatak – prilog „kako smo od Kantona 1 postala slabo razvijena teritorija“.

Prema riječima čelnih ljudi u Kantonu moglo bi se zaključiti da je neadekvatna putna infrastruktura i nedostatak plinovoda uzrok teškog gospodarskog i demografskog stanja u Kantonu, a glavni krivac ovaj put je „Sarajevo“.

No, fanatično upiranje prsta u „centralu“ uvertira je za najavljenu novu tranšu od MMF-a u ukupnom iznosu od 1,5 milijardi KM, koja bi se trebala doznačiti nižim nivoima vlasti, konkretno kantonima i entitetima u BIH.

Bez obzira na činjenicu da je tijekom proglašenja pandemije Bosna i Hercegovina dobila financijsku injekciju od 330 milijuna eura kako bi pomogla posrnuloj privredi, te da su ista potrošena na tekuće poslovanje budžetskih korisnika, novonajavljena pomoć nižim nivoima vlasti imat će jednaku sudbinu.

Umjesto kreiranja propisa za unapređenje lokalnog poslovanja, te drugih Ustavom datih nadležnosti Kantonu za ostvarenje prihoda u Budžetu, vlasti Unsko-sanskog kantona pronašle su slamku spasa u novom zaduženju po mogućnosti da isto ne bude uvjetovano reformskim procesima. Što znači, novac za potošnju bez polaganja računa.

Zahvaljujući nekontroliranoj i netransparentnoj potrošnji namjenskih sredstava bez sankcija, rekordnom broju smjenjenih i imenovanih Vlada i Premijera, te apsolutnoj bezidejnosti političkih stranaka koje su činile i čine Skupštinsku većinu, razlog su zbog čega je Unsko-sanski kanton zauzeo posljednje mjesto po razvoju u BIH.

Zato ne treba čuditi patološka potreba istih u analiziranju svega što je Laburistička stranka učinila ili planira učiniti u Velikoj Kladuši. Sudeći po radu ove Vlade, da nema Laburista Radio-televizija Unsko-sasnkog kantona ne bi imala o čemu izvještavati.

 

Edina Abdić Pleho

Zatupnica Labursita BiH u Skupštini USK