Načelnik podnio krivičnu prijavu protiv grupe vijećnika Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša

Obzirom na nezakonito djelovanje Općinskog vijeća koje je suprotno osnovnim principima postojanja i djelovanja Organa jedinice lokalne samouprave u Federaciji BIH, Općinski načelnik je podnio krivičnu prijavu Kantonalnom tužilaštvu u Bihaću protiv grupe vijećnika koji pripadaju različitim političkim partijama koje participiraju u Općinskom vijeću Općine Velika Kladuša u aktuelnom mandatu.

Grupa vijećnika koju su činili Dinko Ljubijankić, Asim Veladžić, Amir Purić, Fuad Sulejmanagić, Aladin Ćerimović i Amir Ćufurović, protiv kojih je podnijeta krivična prijava, su 27.10. izvršili pritisak i psihičko uznemiravanje državnog službenika raspoređenog na poslovima recepcije Općine Velika Kladuša i uzeli ključ od Kabineta predsjedavajućeg Općinskog vijeća, a zatim ušli u iste prostorije i otuđili službeni pečat Općinskog vijeća. Osim navedenog, vijećnik Dinko Ljubijankić se predstavio kao Predsjedavajući Općinskog vijeća čime je izvršena prevara kojom je naprijed pomenuti državni službenik doveden u zabludu.

Pored krivične prijave, podnijeta je i prijava nestalog službenog pečata i zloupotrebe istog.

Vijećniku Dinku Ljubijankiću je od strane Općinskog načelnika upućena obavijest kojom se isti obaviještava da su sva  akta koja su ovjerena i protokolisana 29.10. i kao takva dostavljena Načelniku, u cjelosti nezakonita i u skladu sa svojim ovlaštenjima Načelnik je podnio Općinskom vijeću Zahtjev za preispitivanje istih.

U skladu sa propisima, sve dok Općinsko vijeće ne donese svoju odluku po Zahtjevu za preispitivanje istih, vijećnik Dinko Ljubijankić nezakonito zauzima poziciju Predsjedavajućeg Općinskog vijeća, nezakonito koristi radne prostorije Predsjedavajućeg i nezakonito koristi i upotrebljava pečat Općinskog vijeća.

Sva eventualna akta iz nadležnosti Općinskog vijeća koja bi vijećnik Dinko Ljubijankić ovjeravao i potpisivao u ovom periodu ne proizvode pravna dejstva i mogu proizvesti dalekosežne štetne posljedice po Općinu Velika Kladuša i njene građane.