VLADA FBIH ODBILA INICIJATIVU ZASTUPNICE ELME ĐOGIĆ O SMANJENJE PLAĆA IZABRANIM ZVANIČNICIMA!

Na osnovu Inicijative zastupnice Laburističke stranke BiH Elme Đogić u PD Parlamenta BiH o pokretanju izmjena i dopuna Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u FBiH, podnesene 20.04.2020.godine,  kojom se traži smanjenje koeficijenata plaća  za izabrane zvaničnike, nosioce izvršnih funkcija i savjetnike  za saniranje posljedica u privredi uzrokovane pojavom pandemije koronavirusom, Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj 10.06.2020. godine  u cjelosti je ODBILA  predmetnu inicijativu odgovorivši:

„Što se tiče Inicijative , ističemo da je Ustavom Federacije BiH u članu IV.a. 14. propisano  da će članovi oba doma biti plaćeni kako je utvrđeno zakonom.

Plaća se neće povećavati ili smanjivati tokom izbornog mandata, osim za prilagođavanje troškovima života.

Prihvatanje inicijative i donošenja Zakona o smanjenju plaća izabranim zvaničnicima bilo bi u suprotnosti sa citiranim članom Ustava Federacije BiH.

Ukoliko bi zbog toga izabrani zvaničnici bili izuzeti od smanjenja plaća, čime se dovode u neravnopravan položaj  ostale kategorije na koje se primjenjuje odredba člana 9. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH“.

 Porazna je činjenica da je nakon dva mjeseca od upućivanja prema Vladi FBiH  ista se našla na dnevnom redu sjednice te da u saopćenju Vlade Federacije BiH nakon održane sjednice niti jednim slovom nije spomenuta predmetna inicijativa.

Zastupnica Elma Đogić  nije krila razočarenje u Vladu Federacije BiH i istekla je:

„Razočarana sam stavom Vlade FBIH jer je ovo najmanje što smo mogli učiniti za građane koji su nas birali.

Smatrali smo da će ovo predloženo rješenje omogućiti uštede u budžetu Federacije i osigurati da se akumulirana sredstva preusmjere u saniranje posljedica u privredi ali ne, mi imamo nova zaduženja čime će se dodatno opteretiti generacije koje dolaze. Trebali smo krenuti od sebe.“

 O stavu Vlade FBIH više možete pročitati na članku sa portala faktor.ba od dana 10.06.2020.godine.

https://faktor.ba/vijest/ovo-je-izjasnjenje-vlade-fbih-o-inicijativi-za-smanjenje-placa-izabranim-zvanicnicima/86364

Ili u našoj screenshot galeriji:

PR Laburisti BiH.