U ZAŠTITI BOGATSVA UJEDINJENI POZICIJA I OPOZICIJA!!!

Na dnevnom redu 10. redovne sjednice Skupštine USK-a našao se Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sasnkom kantonu, koji je evidentno unio nemir u poslaničke klupe. Zakon koji je najavljen kao jedan od važnih mehanizama za borbu protiv korupcije i spriječavanju koruptivnog djelovanja za vrijeme obnašanja javne funkcije, „ujedinio“ je opozicijska SDA sa dijelom pozicije (SDP i Narod i pravda) da ne usvoji dnevni red ili da povuče taj Zakon.

Nečudi zbog čega je opoziciona SDA najavila da neće podržati takav dnevni red, ali negodovanje predstavnika Naroda i pravde i SDP-a u poziciji zbog prijedloga takvog Zakona zaista čudi.

Naša stranka je inicijator ideje za donošenje ovog Zakona, kao što su to učinili u Kantonu Sarajevo, te su u trenutku ne podržavanja Vlade naveli Zakon kao razlog ili bolje reći uvijet.

Iz tog razloga Premijer je morao imati motivacijski govor o važnosti usvajanja predloženog Zakona, ali ako će se isti zaista primjenjivati. No, nakon pauze Premijer je bio „prisiljen“ povući Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija, a navodno radi „dorade“ (čitaj, stranačkog usuglašavanja).

Još jedna izborna predstava najglasnijih „boraca“ protiv korupcije – SDP BIH zaboravljajući da su sličan scenarij pripredili u izbornoj 2014. godini pri usvajanju Nikšićevog zakona – Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH, koji se uopće ne primjenjuje.

Laburistička stranka BiH je u javnim nastupima isticala da Skupština mora otpočeti sa radom, bez obzira da li postoji većina ili ne, te smo zbog toga podržali, ili bolje reći, spasili dnevni red.

Izgleda da smo „poremetili“ plan, jer zbog ovog Zakona sjednica se nije trebala ni održati.

 

Edina Abdić Pleho

Zastupnica Laburističke stranke u

Skupštini Unsko-sasnkog kantona