PAŽNJA!!!

Pozivamo članove i simpatizere Laburističke stranke BiH da ne nasjedaju na pozive o prikupljanju potpisa, da ne preuzimaju obrasce za potpise niti da daju lične karte.

Potpise na općini Velika Kladusa prikupljaju stranke koje nemaju vijećnike u Općinskom vijeću Velika Kladusa i koje na ovim izborima žele samo razbiti biračko tijelo Laburističke stranke.

 Prema našim saznanjima, na obrascima za potpise nije navedeno za koju političku stranku ili nezavisnog kandidata se potpisi podrške skupljaju.

Ovakav način je klasična zlouporaba ličnih podataka i podliježe krivičnoj odgovornosti.

 PR LABURISTI BIH