(VIDEO) ZIMSKA SLUŽBA U CENTRU GRADA VELIKA KLADUŠA 23. 01. 2017.

Veliku Kladušu  u 2017. godini, zahvatila je zima sa vrlo niskim temperaturama i obilnim količinama snijega, koje su zatrpale naše glavne saobraćajnice  i pješačke staze.

Naše preduzeće JKUP Komunalije gotovo danonoćno radi na čišćenju i odvozu nagomilanog snijega na određene deponije, a u cilju normalizacije saobraćaja i kretanja pješaka.