(VIDEO) GRANT POLITIČKIM PARTIJAMA PREUSMJERITI JAVNOJ KUHINJI!

Rasprava o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Centar za socijalni rad Velika Kladuša pretvorila se u raspravu o razlozima zbog kojih vijećnici SDA, DNZ, POKRENIMO KLADUŠU, A-SDA i KSPP nisu mogli podržati projekt osnivanja JAVNE KUHINJE u Velikoj Kladuši.

Pored izjava, koje ostavljamo slušateljima i gledateljima na procjenu, bitno je napomenuti da je Klub Laburista u OV predložio da se GRANT namijenjen radu političkih partija u ukupnom iznosu od 100.000 KM preusmjeri u rad Javne kuhinje kako bi vijećnici predstavničkog organa bar na taj način pokazali da suosjećaju s teškom situacijom u svojoj lokalnoj zajednici.

Taj prijedlog Laburističke stranke nije dobio podršku navedenih stranaka bez obzira na činjenicu da upravo Laburistička stranka broji najveći broj vijećnika ( 13 ) i da joj po ključu raspodjele pripada i najveći dio tih sredstava.

Velika Kladuša, 26.01.2017.