(VIDEO) Vijećnička pitanja vijećnika Laburističke stranke BiH

Vijećnička pitanja vijećnika Laburističke stranke BiH na sjednici Općinskog vijeća Velika Kladuša, održanoj 11.11.2019. godine.

Fikret Abdić TODA

Senata Huskić

Abdulah Ado Mehurović

Emina Ćehić

PR Laburisti BiH.