(VIDEO) Rasim Kantarević Skupština USK-a, RASPRAVA O BUDŽETU, 31.03.2017.godine

Skupština USK-a je u petak, 31.03.2017. godine usvojila Budžet sa iznosom od 218 miliona i 900 hiljada konvertabilnih maraka. Finacijska situacija na našem kantonu je već dugi niz godina veoma teška, a u posljednjih nekoliko godina zabilježen je i očekivan pad prihoda, a uvjetovan je odlaskom velikog broja stanovništva, zbog nezaposlenosti, u druge zemlje. Iako svi govore o smanjenju budžetskih prihoda malo se tko želi pozabavati realnim uzrokom.

Nakon rata gotovo sve društvene firme su obezvrijeđene i devastirane, koje danas otkupljuju moćnici s drugih kantona po vrlo mizernim cijenama, sa više ili manje uspjeha pokreću te iste firme, prodaju njihovu imovinu i svu dobit nose sa sobom, uključujući i radna mjesta, a nama nakon prodanih gotovih preduzeća ne ostaje ništa…