(VIDEO) MIRVET BEGANOVIĆ: PRIVATIZACIJA – NAJVEĆA PREVARA U BIH!

Izvještaj Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za prošlu godinu pokazao je da, od 52 poduzeća u Federaciji sa djelomičnim ili potpunim državnim kapitalom, izvršene su tri revizije, a od toga, jedna je dobila sudski epilog, dok druge dvije nisu okončane, radi nedostatka kadrova u ovoj Agenciji.

Agencija za reviziju privatizacije u Federaciji BIH, po svom osnutku, trebala je biti neovisna i samostalna organizacija, ali, prema svemu navedenom vidljivo je da to uopće nije.

I ovaj put se pokazalo da u institucijama BIH ne postoji kontrola rada, da iste nisu neovisne i da ne pokreću odgovornosti protiv onih, koji su se okoristili imovinom radnika, kršeći gotovo sve zakonske propise.

Zašto se nije omogućilo radnicima da putem certifikata otkupe imovinu, koju su godinama gradili i u koju su ulagali?

Zašto je dozvoljeno da se pojedinci okoriste tuđom imovinom, a da pri tom nisu obeštetili radnike?

Zašto se uporno krše Ustavna prava radnika i građana Bosne i Hercegovine?

Nakon provedene rasprave, Izvještaj Agencije za reviziju privatizacije NIJE USVOJEN.

Laburistička stranka BiH zatražila je izmjenu Zakona o reviziji privatizacije u Federaciji u BIH, kao i Zakona o privatizaciji poduzeća!

Video u prilogu…