SKUPŠTINA USK: NA PRIJEDLOG KLUBA POSLANIKA LABURISTIČKE STRANKE BIH, POVUČEN ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA, DOGAĐAJIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČJU USK!

Vlada USK je tijekom 2015. godine uputila u proceduru Nacrt Zakona o značajnim datumima, događajima i ličnostima  na području USK, kojeg je Skupština prihvatila uz obvezu provođenja javne rasprave u svim općinama kantona. 

Ministarstvo za boračka pitanja, kao nositelj aktivnosti provođenja javne rasprave, izbjeglo je to učiniti na području Općine Velika Kladuša, a time je onemogućeno pravo građana naše općine da se o istom očituje i da ponudi svoje prijedloge. 

Predmetni Zakon nametnuo je 07. august, kao značajan datum obilježavanja „oslobođenja“ Velike Kladuše. Osim tog, navedeni su i drugi datumi, kao i vojne akcije, čije bi obilježavanje bilo neprimjereno, obzirom da je tijekom istih došlo do masovnog iseljavanja građana Velike Kladuše, napada na civilno stanovništvo naše Općine, te da su u navedenim vojnim akcijama brutalno ubijeni pripadnici  Narodne Odbrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna. 

Kako Vlada USK, kao ni Skupština ne mogu nametnuti općinama obilježavanje značajnih datuma bez provođenja javne rasprave, te u konačnici, bez odluke općinskih vijeća, Klub poslanika Laburističke stranke BiH usprotivio se uskraćivanjem ustavnih prava građana Općine Velika Kladuša o očitovanju o istom, te je zatražio vanrednu sjednicu Kolegija i povlačenje Zakona o značajnim datumima, događajima i ličnostima na području USK sa dnevnog reda. 

Kolegij Skupštine USK prihvatio je prijedlog Kluba poslanika Laburističke stranke BIH, te je, na jučerašnjoj sjednici, ponudio poslanicima predmetni prijedlog na izjašnjavanje. 

Sa 25 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM, prijedlog Kluba poslanika Laburističke stranke BIH o povlačenju Zakona o značajnim datumima, događajima i ličnostima u USK, je PRIHVAĆEN, te je Zakon POVUČEN sa dnevnog reda sjednice. 

Laburistička stranka BiH će i dalje, putem izabranih zvaničnika, inzistirati na implementaciji presuda Ustavnog suda Federacije BIH o priznavanju prava pripadnika i porodica poginulih pripadnika Narodne odbrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna, ali i na zaštiti Ustavom garantiranih prava građana o učestvovanju u donošenju važnih odluka.  

                                                                         KLUB POSLANIKA LABURISTA BIH SKUPŠTINE USK