(VIDEO) Isječak sa centralne javne rasprave o Nacrtu Budžeta za 2017. godinu, 20.01.2017.

Nakon što je u svim Mjesnim zajednicama provedena javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Velika Kladuša za 2017. godinu, održana je centralna javna rasprava na kojoj su budžetski korisnici – službe organa uprave, javne ustanove, javna poduzeća, razne nevladine udruge, pojedinci i neformalne grupe istaknuli potrebe za učešćem u raspodjeli Budžeta ali i projekte čija implementacija direktno ili indirektno povećava prihode.

Opredjeljenje predlagatelja Budžeta je stvaranje preduvjeta za prelazak decenijskog socijalnog Budžeta u razvojni. To se ogleda u zaokretu odnosa javnih poduzeća, ustanova i organa uprave naspram stvarnih potreba i očekivanja građana koja se mogu zadovoljiti samo sustavnim planiranjem, radom i ulaganjima u djelatnosti koje stvaraju novu vrijednost.

Bitno je istaknuti da su građani Općine Velika Kladuša prvi put imali priliku na ovakav način raspravljati o najvažnijem dokumentu svoje Općine.

To je ujedno i potvrda rada Laburističke stranke na projektu jačanja građanskog aktivizma. S toga nas ne čude negativne ocjene pojedinaca koji su propustili da daju svoj doprinos demokratizaciji našeg društva, kako sad, tako i u proteklih 20 godina.