(VIDEO) Emina Ćehić OV Velika Kladuša – “Stanje u osnovnim školama u Općini Velika Kladuša”

Informacija o stanju u osnovnim školama naše Općine koja se našla na drugoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Velika Kladuša bila je idealna prilika da se pokaže moć zajedništva jedne lokalne zajednice.

Naime, iako je školstvo pod ingerencijom Ministarstva obrazovanja USK-a, čija je i obaveza da o istima brine, očigledno je, da ako se ne poduzmu neki konkretni koraci u rješavanju nagomilanih problema, od strane naše lokalne zajednice, škole će zapasti u vrlo tešku situaciju .

Ovakvi uslovi u našim školama drže nas u strahu od moguće epidemije zbog ne uslovnih sanitarnih čvorova, urušenih krovova škola, hladnih učionica zbog nedostatka grijanja, loše izolacije i mnoštvo drugih nedostataka koje treba interventno rješavati.

Naša lokalna zajednica, imajući u vidu pobrojane nedostatke u našim školama, aktivno se uključila u njihovo rješavanje i do sada uložila više sredstava u tu namjenu, od nadležnih Ministarstava!!

Na žalost, naša lokalna zajednica nije mogla da utječe na nastavni kadar koji se popunjavao u našim školama, očito ponajviše po političkoj podobnosti a ne stručnoj osposobljenosti, i uglavnom iz drugi općina našeg kantona, a da mi na to, nažalost nismo mogli utjecati.

Zato imamo mlade ljude koji žive u svom gradu, a u istom prednost za posao ima onaj koji nije iz Kladuše. Problem stručnih saradnika nije “neki problem”, u svojoj informaciji to ne navodi niti osnovna škola Fadil Bilal Šumatac niti osnovna škola Donja Vidovska. Obje navedene , nemaju pedagoga u svojim školama (OŠ Fadil Bilal angažira pedagoga na pola norme) koji bi radio na analizi, suradnji i organizaciji nastavnog procesa.

Nedostatak asistenata u nastavi je takođe veliki problem, tim više iz razloga što imamo čak 119 djece sa teškoćama u našim obrazovnim ustanovama. Briga o njima i njihovoj inkluziji u školama često ostane samo slovo na papiru.

Najčešće roditelji sami iznesu cijeli proces obrazovanja svoje djece bez adekvatne podrške stručnjaka koji bi uvelike olakšao taj proces, a isti nam je zagarantovan Pedagoškim standardima. Vidljivo je da ukoliko nadležno Ministarstvo ubrzo ne povede brigu o našima školama – u cjelokupnom smislu ,ili iste ne dodjeli u nadležnosti Općini u kojoj obitavaju, problemi će nastaviti da se gomilaju. A kao “zadnji” u nizu,bit ćemo prvi na putu ka boljem sutra zajedno sa budućnosti ove zemlje – našom djecom.