Uz individualni pristup građanima, politika može biti drugačija

Nedostatak nacionalne, entitetskih i lokalnih strategija razvoja i unapređenja životnog standarda građana Bosne i Hercegovine, te sve veća pasivnost političkih stranaka i njihovih lidera, bile su dovoljan poticaj da Laburistička stranka BiH svoj rad i doprinos napretku oblikuje u publicirane programe, s kojima smo javnost upoznavali kroz izborne cikluse od 2014. godine do danas.

Svoju političku platformu i programsko djelovanje definiramo na uređenom i funkcionalnom sistemu utvrđenog reda i kriterija, na poštivanju vrijednosti demokracije, istine i društvene solidarnosti sa posebnim akcentom borbe za dostojanstvo radnika i afirmaciju radničkih prava.

Individualnim pristupom građanima tijekom predizbornih aktivnosti, nositeljice lista i kandidati Laburističke stranke BiH za Parlamentarnu skupštinu BiH, Parlament Federacije BiH i Unsko- sanski kanton predstavili su Program za Opće izbore 2022 „Politika može biti i drugačija“. Program je usmjeren na ulaganje u ljude, na povećanje i maksimalno korištenje razvojnog potencijala svakog dijela BiH, koji se temelji na kvalitetnom funkcioniranju općina, gradova i kantona, te na većoj funkcionalnoj i fiskalnoj decentralizaciji BiH. Pljačka, kriminal, korupcija, progon, zastrašivanja, laži, nerad i nepravda rezultati su rada dosadašnjih političkih stranaka na vlasti. Takvim načinom Bosna i Hercegovina i njeni građani ne mogu naprijed.

Sada, više nego ikad, je BITNO da zajedno s nama „Ustanete i kažete DOSTA!“

PR LABURISTI BIH