Sjednica Kolegija Općinskog vijeća zakazana za četvrtak, 23. septembar

Zamjenica predsjedavajućeg Općinskog vijeća Emina Ćehić sazvala je sjednicu Kolegija Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša za četvrtak, 23. septembar.

Sjednica će se održati u Uredu predsjedavajućeg Općinskog vijeća, sa početkom u 14:00h, a predložen je sljedeći Dnevni red:

  1. Razmatranje izvoda iz Zapisnika sa IX redovne sjednice Kolegija OV-a od 22.07.2021. godine
  2. Utvrđivanje Dnevnog reda i termina održavanja VII redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša
  3. Tekuća pitanja

Inače, IX redovnu sjednicu Kolegija, koji je održan 22.07.2021. godine obilježilo je neusvajanje dnevnog reda Sjednice Vijeća, koja je trebala biti održana 29.07.2021. godine sa predloženim materijalima i to:

  • Informacija o radu i aktivnostima Općinskog načelnika na izradi i realizaciji Strategije razvoja Općine Velika Kladuša za period 2021.-2031. godine, odnosno za period 2021.- 2027. godina.
  • Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa

Kao obrazloženje za neusvajanje predloženog dnevnog reda, pojedini članovi Kolegija iznijeli su kratak vremenski period za analiziranje ovako obimnog materijala kakav je Informacija o radu i aktivnostima Načelnika. Smatrali su da se dostavljena Informacija ne može proučiti za tako kratko vrijeme kako bi se o istoj raspravljalo na valjan način.

Obzirom da je od posljednje održane sjednice Kolegija prošlo dva mjeseca, od kojih je mjesec august prema Poslovniku predviđen za pauzu zbog korištenja godišnjih odmora, Klub Laburističke stranke je mišljenja da su članovi Kolegija i vijećnici imali sasvim dovoljno vremena da prouče Načelnikovu Informaciju, te da ovaj put nedostatak vremena neće biti razlog zašto se ista ne treba razmatrati.