Savjet za praćenje izrade Prostornog plana Općine: Održana sjednica na temu izdavanja urbanističkih saglasnosti

Sjednica Savjeta plana za praćenje izrade Prostornog plana Općine Velika Kladuša, Urbanističkog plana Velika Kladuša, te izrade/izmjene i dopuna drugih dokumenata prostornog uređenja na području Općine Velika Kladuša, održana je u četvrtak,  07.03.2024. godine, uz prisustvo 12 članova Savjeta čime je ostvaren kvorum za održavanje sjednice.

Obzirom da je u proteklom periodu, od strane Skupštine kantona, usvojen Prostorni plan Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina, glavna tema sjednice bilo je iznalaženje mogućnosti izdavanja urbanističkih saglasnosti prema urbanističko-tehničkim uslovima usvojenog Plana kantona.

Općina Velika Kladuša od sredine 2020. godine nije izdala nijedno rješenje o urbanističkoj saglasnosti, a neizdavanje istih rezultiralo je haotičnim stanjem na terenu. Nelegelna gradnja primjetna je na području cijele općine, kako u ruralnim, tako sve više i u urbanim dijelovima grada. Obzirom da se izgradnja građevina mora vršiti u skladu s određenima pravilima, normama, i planovima, zajednički stav je da se trenutna situacija mora staviti pod kontrolu i svesti pod okvire zakona.

Jedan od usvojenih zaključaka jeste da Odsjek za prostorno uređenje i građenje zatraži dodatno mišljenje od Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u vezi sa mogućnostima pripreme urbanističko-tehničkih uslova u postupcima izdavanja rješenja o urbanističkoj saglasnosti na osnovu Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina, sa konkretnim uputama.

Također, zaključak Savjeta je da se inicira tematska sjednica Općinskog vijeća, na čijem će se dnevnom redu nalaziti Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Velika Kladuša, za period važenja 2014-2034. godine, obzirom da je Savjet plana usvojio Prednacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana općine, te da je nosioc izrade planskog dokumenta „IG“ d.o.o. Banja Luka, u januaru 2023. godine, dostavio Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana općine, kako bi se isti uputio Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje, nakon čega bi uslijedila javna rasprava.