Održana prezentacija Nacrta Budžeta Općine za 2024. godinu: Budžet planiran u iznosu od 27,5 miliona KM

U punoj Vijećnici Općine Velika Kladuša, u ponedjeljak (19.02.), održana je prezentacija Nacrta Budžeta Općine Velika Kladuša za 2024. godinu. Budžet je planiran u iznosu najvećem do sada, a iznosi 27. 510. 692 KM. O planiranim sredstvima za različite namjene govorili su šefovi službi u Općinskom organu uprave i pomoćnici Načelnika Arijana Omeragić, Jasmin Šahinović, Sebila Dervić – Melkić i Azra Tahirović. Kako je istaknuto, predstavljeni Nacrt je veći u odnosu na prošlogodišnji za 23% i predstavlja najveće budžetsko planiranje nacrtom do sada. Povećanje je opravdano očekivanim prilivom  u iznosu od 3.000.000 KM na način da se od Vlade FBiH naplati potraživanje od privrednog društva Agrokomerc dd, a koje isto duguje ovoj lokalnoj zajednici već duži niz godina, i to:
1.434.824 KM prihoda po osnovu komunalne naknade
  181.608 KM prihoda po osnovu prirodnih pogodnosti – rente
1.450.233 KM obračunate zakonske zatezne kamate

Namjenska i grantovska sredstva raspoređena su u skladu s predviđenim planom namjene i iskazanim potrebama direktno kod građana. Najveći ineteres stanovništva, koji je pokazan u proteklom periodu, odnosi se na izgradnju i modernizaciju putne infrastrukture, stoga je Općinki načelnik Nacrtom Budžeta za 2024. godinu predvidio najveći iznos sredstava za ovu namjenu. Za Finansiranje investicionog održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 2. 186. 000 KM. Kod kapitalnih projekata, izdvajaju se još:

 • Uređenje pješačkih površina centralnog gradskog područja – 500.000 KM
 • Rekonstrukcija zgrade JU Centar za kulturu i obrazovanje – 500.000 KM
 • Investiciono održavanje zemljišta- vanjsko osvjetljenje i pločnici (Uređenje gradskog parka) – 380.000 KM
 • Investiciono održavanje zemljišta – vanjsko osvjetljenje i pločnici (Uređenje parking prilaza zgradama Mekote) – 350.000 KM
 • Sredstva za finansiranje projekta uređenja nereguliranog korita rijeke Kladušnice i Glinice – 260.000 KM
 • Sufinansiranje dogradnje objekta JU Dječije obdanište V.Kladuša – 20.000 KM

Posebnu podršku dobio je Grant za poljoprivredu koji je Nacrtom planiran u iznosu od 500.000 KM. Novina u financijskom dokumentu koja do sada nije bila zastupljena je Grant za razvoj turizma, koji iznosi 400.000 KM, a njegov utrošak je planiran za unapređenje turističkog potencijala lokalne zajednice, s akcentom na razvoj seoskog turizma. Podrška privrednicima i obrtnicima nije izostala ni ove godine, pa su tako za ovu namjenu planirana sredstav u iznosu od 300.000 KM.

Dugogodišnja praksa Općinskog načelnika je pomaganje građana koji svojim ličnim i grupnim rezultatima doprinose razvoju lokalne zajednice, kao i građana koji su u stanju socijalne potrebe. Stim u vezi planirana su sredstva:

 • Grant za isplate stipendija – 300.000 KM
 • Grant za učenike generacije – 4.000 KM
 • Grant za sufinansiranje projekata mladih – 25.000 KM
 • Grant za udruženja građana i nevladine organizacije – 150.000 KM
 • Grant za sufinansiranje sportskih aktivnosti i projekata – 200.000 KM
 • Sredstva za finansiranje troškova za socijalne kategorije građana – 150.000 KM

Program zajedničke komunalne potrošnje (ZKP), Nacrtom Budžeta za 2024. godinu predviđen je u iznosu od 3.570.708,03 KM. Na održanoj prezentaciji, naglašeno je da je Program ZKP-a tj. njegov iznos, jedna od stavki Budžeta i u tom smislu mora postojati numerička podudarnost ova dva akta. Ukoliko dođe do izmjena Nacrta Budžeta prilikom izrade Prijedloga istog, doći će i do izmjena predloženog ZKP-a.

Obzirom da se radi o Nacrtu Budžeta, isti bi mogao doživjeti određene promjene u odnosu na prijedlog Budžeta koji će biti pripremljen nakon izrade i predaje završnih računa Općine za 2023. godinu. Tokom izrade završnog financijskog dokumenta, u obzir će biti uzeti prijedlozi i sugestije građana, a svi zainteresirani iste mogu dostaviti u pismenoj formi. putem pisarne Općine Velika Kladuša ili na adresu: [email protected]