Sarajevo: Poslanica Đogić Elma ispred Laburističke stranke BiH članica Kluba parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Prvi seminar za poslanice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održan je u Sarajevu, Hotel Evropa u periodu od 21.03.-22.03.2015. godine. Seminar je organiziran od strane Međunarodnog republikanskog instituta (IRI) sa fokusom na strateško planiranje i upoznavanje zastupnica sa dosadašnjim radom i strukturom Kluba parlamentarki.

Na seminaru je prisustvovala zastupnica Elma Đogić ispred Laburističke stranke BiH. Inače Klub parlamentarki predstavlja oblik organizovanja i djelovanja u Parlamentu FBiH koji radi na afirmaciji društvenog položaja žena, zaštite prava žena, djece, porodice i polne ravnopravnosti kao i ostalih pitanja koja imaju za cilj poboljšanja položaja pomenutih.

Klub parlamentarki radi u saradnji sa drugim klubovima i radnim tijelima u Parlamentu FBiH na kreiranju, usvajanju i nadzoru nad zakonodavstvom u svim oblastima od posebnog društvenog interesa za žene.

Laburisti BiH