SARAJEVO: AUKCIJA, KAZNA ILI ZLOČIN?!

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavila je prodaju Robne kuće „Agrokomerca“ u Velikoj Kladuši za početnu cijenu od 2.374.012,00 KM.

Osim što svaki Kladuščanin zna da je to obilježje našeg grada, naša uzdanica pa makar i samo kao reklama na zgradi, isto tako zna da je Vlada Federacije BiH svojim politikama u proteklih 20 godina, doslovno, uništila Agrokomerc, uništila Veliku Kladušu.

Robna kuća, kao i sva ostala imovina Agrokomerca je oteta od dioničara Agrokomerca, onih nezaposlenih dioničara koji su svi u jednom danu, retroaktivno, dobili otkaz. Dan kada im je zaključen radni staž je 27.09.1993. godine, dan proglašenja Autonomne Pokrajine Zapadna Bosna. Iako su, nakon što su otjerali stanovništvo općine Velika Kladuša sa njihovih ognjišta, prvo izvršili „oslobađanje“ skladišta Agrokomerca od roba na način da su ih opljačkali i tu pljačku ozakonili, ostali su u toj firmi zamijenivši samo odoru.

Dokazivanje vlasništva nikad nije završeno. Imovina oteta, radnička prava oduzeta, pljačka i kriminal ozakonjen!

Pod plaštom tišine i muka bosansko-hercegovačke javnosti nestala je firma u kojoj nakon rata nije falio, što bi rekli, niti šeraf. Samo je trebalo raditi.

U Robnu kuću uselio se lokalni poduzetnik, kažu da je plaćao najam, pitanje je kako? Pitanje je kome?

Računi Agrokomerca su blokirani više od 10 godina. Vlada Federacije uredno imenuje rukovodnu strukturu za „pljačku“ jer svih tih godina to je jedina aktivnost koja je očita. Jedno desetljeće je čak i carinska uprava koristila prostorije Agrokomerca tako da je i sam vrh države bio uključen u ovakvo „blagajničko“ poslovanje.

Financijski izvještaji Agrokomerca će vjerojatno ostati kao arhivski primjer kriminala u vlasti jednog entiteta za kojeg niko nije odgovarao.

Pa, i ovo potraživanje Razvojne banke je više nego stvar za istražne organe. Navodni „komisioni kredit“ je samo traženje puta da se zametu tragovi već prethodno počinjenog krivičnog djela.

Najveći kriminal koji su počinili, država BiH i Vlada Federacije BiH je upis založnog prava – hipoteke na imovinu čiji nisu vlasnici, zaduživanje poduzeća bez suglasnosti vlasnika, upravljanje poduzećem bez suglasnosti vlasnika, krivotvorenje dokumentacije, falsificiranje knjige dioničara i raspodjela dioničkog kapitala. Nije nikad suvišno podsjetiti da su dionički kapital raspoređivali članovi komisije koju su činili zaposlenici Agrokomerca. Jedna od poznatijih je Šejla Husić koja je za to djelo nagrađena premještajem u Općinu Velika Kladuša. Jedna je od onih koja je izravno učestvovala u kreiranju pravnih pismena za uknjižbu zaloga.

Naravno, sve to ne bi bilo moguće bez Općinskog suda u Velikoj Kladuši i ureda javnog Bilježnika – Notara koji su svi u lancu s ciljem i svjesno činili djela za koja se u uređenim zemljama ide u zatvor. Samo u BiH je praksa – što veći kriminal to bolja pozicija.

Ali, vratimo se Razvojnoj banci – za one koji ne znaju to je banka nastala na tekovinama Investicione Banke kojom upravlja Vlada Federacije. To je instrument s kojim Vlada zaobilazi Zakone koje je sama predlagala, Parlamenti usvojili i koji u BiH trebaju provoditi samo oni koji nisu u vlasti.

Kako i pod kojim uvjetima je Vlada Federacije BiH, odnosno Razvojna banka mogla dati kredit Agrokomercu? U koje namjene je kredit utrošen? I što je najžalosnije, sredstvima prodaje bi se trebale platiti obaveze prema PIO/MIO.

Obaveze za sve one ljude koji se 20 godina vode da rade u Agrokomercu (izuzev onih koji su bili iznajmljeni raznim SDA-ovim firmama koje su se izredala u pogonima Agrokomerca). Vode se na platnom spisku, a ne rade.

Činiti sve to u jednoj sredini koja je doživjela ekonomski procvat nije ništa drugo do vrijeđanje uma i inteligencije građana Velike Kladuše.

Ova aukcija koja je zakazana za 02.06.2015.godine održat će se u Sarajevu, iako je predmet aukcije na tlu Velike Kladuše. Održat će se daleko od očiju onih čiju tragediju su pretvorili u svoje vlastito bogaćenje.

Uništiti 13.500 radnih mjesta, koliko ih je imao Agrokomerc, je ZLOČIN!

 

                                                                    Predsjednica Laburističke stranke BiH                                                                                                                   Elvira Abdić Jelenović

Velika Kladuša, 21.05.2015.