SAOPĆENJE ZA JAVNOST LABURISTIČKE STRANKE BIH

Klub Laburističke stranke BiH u Općinskom vijeću Velika Kladuša zaprepašten je zaključkom Kolegija o neutvrđivanju dnevnog reda i termina održavanja redovne sjednice Općinskog vijeća zbog seta materijala upućenih u proceduru od strane ovlaštenog Predlagača Općinskog načelnika.

Naime, Općinski načelnik Fikret Abdić dostavio je Informaciju o radu i aktivnostima Općinskog načelnika na izradi i realizaciji strategije razvoja Općine Velika Kladuša za period 2021-2031, 6 Anexa, 2 Analize stanja i Presjek aktivnosti o pokrenutom procesu revizije privatizacije Agrokomerca, koja je u toku, te Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju, rekonstrukciju i modernizaciju nekategorisanog puta „Čaglica-Ponjevići-Golubovići“.

Sveopći šok kod opozicionih stranaka zavladao je zbog obimnosti Informacije o radu Načelnika, te pratećih dokumenata jer isti sadrže 550 stranica, dok su do jučer „odgovorno“ tvrdili da Fikret Abdić NE RADI, te s tom tezom obrazložili Inicijativu za Opoziv, a za koju nisu sigurni kad će je uputiti u proceduru.

Sudeći po izjavama predsjednika Klubova stranka SDA, ASDA, SDP/KSPP i Naše stranke Informacija o radu Načelnika, te pokretanje procesa izrade Strategije razvoja Općine Velika Kladuša nisu PRIORITET ili bolje rečeno, PREDMET njihovog interesovanja, iako je proces izrade Strategije razvoja zakonska obveza svih općina, gradova i kantona u Federaciji BIH.

S pravom se postavlja pitanje, a šta to jest predmet interesovanja opozicionih stranaka u Općinskom vijeću Velika Kladuša?!

Prema zaključcima opozicije i njihovog „osjećanja političke, društvene i ljudske odgovornosti prema građanima“, neće im biti nikakav problem primati paušale za vlastiti nerad do septembra, kada bi se trebala održati redovna sjednica Općinskog vijeća.

Dana, 22.07.2021.