Saopćenje za javnost

U cilju istinitog informiranja javnosti i upoznavanja građana sa tokom 7. redovne sjednice Općinskog vijeća, koja je održana u ponedjeljak, 25. oktobra, izdajem slijedeće

Saopćenje za javnost

 Dnevni red 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Velika Kladuša koja je nakon prekida (04. oktobra) nastavljena danas, nije dobio potrebnu većinu.

Vijećnici novoformirane većine tražili su Izmjene i dopune dnevnog reda s materijalima koji se već nalaze u Sazivu za 8. redovnu sjednicu Općinskog vijeća, a koja je zakazana za ponedjeljak, 01. novembar. Obzirom da su predlagani materijali već upućeni u redovnu proceduru i trebaju ih tretirati radna tijela Općinskog vijeća, tražene izmjene i dopune nisu u skladu sa Poslovnikom i o istima se nije moglo izjašnjavati.

Obzirom da dnevni red nije usvojen, želim naglasiti da nije bilo nikakvog pravnog osnova za nastavak sjednice.

Bez obzira na prethodno navedeno, određeni broj općinskih vijećnika se oglušio na konstataciju da dnevni red nije dobio potrebnu većinu i da samim tim nisu ispunjeni uslovi za održavanje sjednice.

Isti su samoinicijativno, bez ikakvog uporišta u propisima bilo kojeg nivoa vlasti zloupotrijebili prostorije Vijećnice i prisustvo medija te bespravno, izvan okvira propisane procedure, izvršili određena imenovanja.

Navedenim radnjama određeni vijećnici grubo su prekršili Poslovnik i Statut Općine Velika Kladuša, te Etički kodeks izabranih zvaničnika Općine Velika Kladuša, čime su sebi prisvojili određene nadležnosti koje im ne pripradaju ni po kojem osnovu. Također, na ovaj način, javnosti i građanima naše općine su plasirane netačne i lažne informacije koje su pravno neutemeljene.

Emina Ćehić

Zamjenica predsjedavajućeg Općinskog vijeća

  1. oktobar, 2021.