Javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava poduzetnicima i obrtnicima za 2021. godinu

Na osnovu člana 43. Statuta Općine Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 12/11) i člana 14. Pravilnika o dodjeli poticajnih sredstava poduzetnicima i obrtnicima za 2021. godinu, broj: 02-11/5-2378/21 od 25.10.2021. godine, Općinski načelnik Općine Velika Kladuša raspisuje:

JAVNI POZIV
za dodjelu poticajnih sredstava poduzetnicima i obrtnicima za 2021. godinu

Pozivaju se poduzetnici i obrtnici (u daljem tekstu: kandidati) sa prostora općine Velika Kladuša koji ispunjavaju uvijete iz Javnog poziva da apliciraju na isti. Novčana sredstva su obezbijeđena u Budžetu Općine Velika Kladuša za 2021. godine.

Opći kriteriji za odabir kandidata su slijedeći:

 • da je registracija izvršena kod nadležnog organa,
 • da obavlja djelatnost na području općine Velika Kladuša u vidu osnovnog zanimanja.

Posebni kriteriji za odabir kandidata po pojedinim vrstama podrške definisani su Pravilnikom o dodjeli poticajnih sredstava poduzetnicima i obrtnicima za 2021. godinu, broj: 02-11/5-2378/21 od 25.10.2021. godine, kako slijede:

 1. PODRŠKA MLADIM OBRTNICIMA STAROSTI DO 35. GODINA

Uvjeti:

 • da je registriran kao obrtnik kod nadležnog organa (Općine Velika Kladuša),
 • da ima sjedište i obavlja djelatnost na području općine Velika Kladuša,
 • da djelatnost obavlja u vidu osnovnog zanimanja,
 • da je na dan raspisivanja Javnog poziva mlađi od 35. godina starosti.

Dokumentacija koja se prilaže uz Prijavu na Javni poziv:

 • kopija rješenja nadležnog organa o odobrenju za rad,
 • dokaz da je lice mlađe od 35. godina starosti,
 • izjavu da obavlja djelatnost na području općine Velika Kladuša,
 • kopija transakcijskog računa obrta.
 1. PODRŠKA NOVOOSNOVANIM OBRTIMA U PERIODU 2020/2021. –PERIOD COVID-a

Uvjeti:

 • da je registriran kao obrtnik kod nadležnog organa (Općine Velika Kladuša) u periodu 2020/2021. godina, odnosno do objave Javnog poziva.
 • da djelatnost obavlja u vidu osnovnog zanimanja,
 • da ima sjedište i obavlja djelatnost na području općine Velika Kladuša.

Dokumentacija koja se prilaže uz Prijavu na Javni poziv:

 • kopija rješenja nadležnog organa o odobrenju za rad,
 • izjavu da obavlja djelatnost na području općine Velika Kladuša,
 • kopija transakcijskog računa obrta.
 1. PODRŠKA STARIM I TRADICIONALNIM OBRTIMA

Uvjeti:

 • da je registriran kao obrtnik kod nadležnog organa (Općine Velika Kladuša),
 • da ima sjedište i obavlja djelatnost na području općine Velika Kladuša,
 • da djelatnost obavlja u vidu osnovnog zanimanja,
 • da mu je rješenjem nadležnog organa utvrđeno da obavlja poslove koji su razvrstani u stare i tradicionalne obrte.

Dokumentacija koja se prilaže uz Prijavu na Javni poziv:

 • kopija rješenja nadležnog organa o odobrenju za rad,
 • izjavu da obavlja djelatnost na području općine Velika Kladuša,
 • kopija transakcijskog računa obrta.
 1. SUFINANSIRANJE ADMINISTRATIVNIH TROŠKOVA OSNIVANJA (TRGOVAČKIH RADNJI, UGOSTITELJSKIH RADNJI, OBRTA I SRODNIH DJELATNOSTI U PERIODU 2020/2021. GODINA – PERIOD COVID-a.

 Uvjeti:

 • da je registriran kod nadležnog organa (za obrtnike, trgovce i ugostitelje koji registriranu djelatnost obavljaju kao fizička lica nadležni organ – Općina Velika Kladuša),
 • da ima sjedište i obavlja djelatnost na području općine Velika Kladuša,
 • da djelatnost obavlja u vidu osnovnog zanimanja,
 • da posjeduje uplatnice o izvršenim uplatama administrativnih taksi osnivanja i taksi ovjere dokumentacije).

Dokumentacija koja se prilaže uz Prijavu na Javni poziv:

 • kopija rješenja nadležnog organa o odobrenju za rad,
 • izjavu da obavlja djelatnost na području općine Velika Kladuša,
 • dokaz o uplatama administrativnih taksa i taksa za ovjeru.
 • kopija transakcijskog računa banke pravnog lica.
 1. SUFINANSIRANJE TROŠKOVA UČEŠĆA NA SAJMOVIMA U 2021. GODINI

Uvjeti:

 • da je registriran kod nadležnog organa,
 • da ima sjedište na području općine Velika Kladuša,
 • da je učestvovao na sajmovima u cilju promocije vlastitih proizvoda.

Dokumentacija koja se prilaže uz Prijavu na Javni poziv:

 • kopija rješenja nadležnog organa o odobrenju za rad,
 • izjavu da obavlja djelatnost na području općine Velika Kladuša,
 • dokaz o troškovima učešća na sajmovima u 2021. godini,
 • kopija transakcijskog računa banke pravnog lica.
 1. SUFINANSIRANJE PROŠIRENJA DJELATNOSTI U CILJU NOVOG ZAPOŠLJAVANJA U PERIODU 2020/2021. – PERIOD COVID-a

Uvjeti:

 • da je registriran kod nadležnog organa,
 • da je proširivao djelatnosti u periodu 2020/2021. godina u cilju zapošljavanja novih radnika,
 • da posjeduje dokaze da je izvršeno upošljavanje novih radnika na proširenim djelatnostima.

Dokumentacija koja se prilaže uz Prijavu na Javni poziv:

 • kopija rješenja nadležnog organa o odobrenju za rad,
 • izjavu da obavlja djelatnost na području općine Velika Kladuša,
 • dokaz da je vršeno proširenje djelatnosti (obavještenje o početku rada, izmjena rješenja o odobrenju za rad)
 • dokaz o novouposlenim radnicima u okviru prošireih djelatnosti,
 • kopija transakcijskog računa banke pravnog lica.

Zainteresirani obrtnici koji ispunjavaju uvjete iz Pravilnika za Mjeru 1. i obrtnici koji ispunjavaju uvijete za Mjeru 2. imaju pravo aplicirati i za Mjeru 4.

Da bi ostvarili pravo na gore navedenu novčanu podršku, kandidati podnose zahtjev Službi za poduzetništvo, lokalni razvoj i implementaciju projekata Općine Velika Kladuša.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu podršku za 2021. godinu može se preuzeti sa službene internet stranice Općine Velika Kladuša, www.velikakladusa.gov.ba ili u prostorijama Općine, Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i implementaciju projekata, kancelarija broj 13, Ulica Hamdije Pozderca br. 3, 77230 Velika Kladuša  svakim radnim danom u vremenu od 07:30-16:00 sati.

Ispunjen zahtjev sa svom zahtijevanom dokumentacijom se mora dostaviti u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 07:30 do 16:00 sati, na sljedeću adresu: Općina Velika Kladuša, Pisarnica, Ul. Hamdije Pozderca 3, 77230 Velika Kladuša sa naznakom: „Javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava poduzetnicima i obrtnicima za 2021. godinu.

Nakon utvrđivanja ispunjavanja uslova za ostvarivanje prava na novčanu podršku,odlukom Općinskog načelnika će se odobriti isplata novčane podrške u visini utvrđenoj nakon obrade pristiglih zahtjeva.

Javni poziv ostaje otvoren do 05.11.2021. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti lično u kancelariju broj 13 ili putem telefona 037 775 315, kontakt osoba Tahirović Azra.

OPĆINSKI  NAČELNIK
Fikret Abdić, dipl. ing.