Sad je jasno da je problem u neradu vijećnika, a ne Načelnika

Današnja sjednica je pokazala ko ustvari ne radi, niti želi raditi svoj posao. Općinski vijećnici opozicionih stranaka su ustvari krivci zašto brojni zahtjevi naših građana stoje na čekanju, među kojima i imenovanje Komisije za davanje stručnog mišljenja u postupku izdavanja urbanističke dozvole, kao i Informacija Načelnika, jedini materijal koji treba poslužiti kao platforma za razvoj strategije razvoja Općine Velika Kladuša. Opozicija nije htjela tretirati ni materijale koji se, između ostalog, odnose na i financijske izvještaje, a isti su veoma bitni za planiranje Budžeta za 2022. godinu.

Klub vijećnika Laburističke stranke i dalje će inzistirati da svih 20 materijala, koji su bili predloženi za dnevni red današnje sjednice budu tretirani u budućnosti, a opozicione strane neka i dalje svoj nerad prikrivaju onom starom narodnom: Napad je najbolja odbrana!