Prekinuta sjednica Općinskog vijeća Velika Kladuša

VII redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša koja je bila zakazana za danas, 04. oktobar, prekinuta je nakon višesatne rasprave o dnevnom redu. Opozicione stranke su dale prijedlog izmjene i dopune dnevnog reda sa setom novih tačaka što je suprotno Statutu i Poslovniku rada Općinskog vijeća, kao i Zakonu o principima lokalne samouprave FBIH, čime su tražile da se sa dnevnog reda koji je prethodno usaglašen na Kolegiju, makne 12 tačaka, od njih 20, čiji je ovlašteni predlagač općinski Načelnik.

Klub Laburista je nakon ovoga predložio da se novi materijali tretiraju na zasebnoj sjednici, međutim opozicioni vijećnici su i dalje inzistirali da se njihovi materijali uvrste na današnju sjednicu.

Daljni tok  sjednice sveo se isključivo na raspravu o pravilima koja su propisana Poslovnikom rada Općinskog vijeća, što je preraslo u verbalne napade, a na kraju čak i prijetnje upućene zamjenici Predsjedavajućeg.

Obzirom da zamjenica Predsjedavajućeg koja je rukovodila ovom sjednicom nije mogla održati red i propisana pravila ponašanja kod pojedinih vijećnika, bila je primorana prekinuti sjednicu.

Vijećnici opozicionih stranaka su ovim činom još jednom pokazali da im očito nije u interesu da se raspravlja o materijalima koji su od krucijalne važnosti za građane naše općine.

Više u videu…