Odgovor zamjenice Predsjedavajućeg na Zahtjev Klubova vijećnika u OV

Zamjenica Predsjedavajućeg Općinskog vijeća odgovorila je na Zahtjev Klubova vijećnika potpisnika istog o održavanju vanredne sjednice Općinskog vijeća.
Klubovi vijećnika pozvali su se na Član 46. Poslovnika o radu i zahtjevali sazivanje vanredne sjednice.
S tim u vezi, Član 46. Poslovnika o radu, stav 5, predviđa sljedeće: “Vanredna sjednica se održava izuzetno u slučajevima opasnosti po javnu sigurnost i sigurnost građana, elementarnih nepogoda, epidemija i u sličnim vanrednim okolnostima.”
Stvaranje nove većine ne predstavlja vanrednu okolnost, stoga ovako upućen Zahtjev nije osnovan. Zamjenica Predsjedavajućeg OV blagovremeno će obavijestiti o nastavku VII redovne sjednice Općinskog vijeća, kako je i navela nakon prekida iste.