Ruralni razvoj – prioritet Laburističke stranke BIH

Zbog ogromnih neiskorištenih resursa najveći potencijal rasta ima poljoprivreda, koja u BIH već godinama pada.

Poljoprivreda uz odgovarajuću poljoprivrednu politiku može u značajnoj mjeri osigurati prehrambenu neovisnost države, te ostvariti snažan trend izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s dodanom vrijednošću. Osiguravanje uvijeta za razvoj sela i prehrambene samodostatnosti glavna je zadaća Plana integriranog razvoja sela Laburističke stranke BiH. Plan nudi adekvatan odgovor na poraznu politiku ministarstva poljoprivrede kantonalnog i federalnog nivoa, čija inertnost je rezultirala nedovoljnom proizvodnjom, slabom raznolikosti i potpunim zanemarivanjem ruralnog područja
BiH.

Pravilnom politikom budžetiranja mogu se osigurati financijski instrumenti i potpore koje su primjerene trenutku poput:
 Kupnje domaćih životinja,
 jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala;
 kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih
gospodarskih objekata u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja
poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda;
 podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada;
 komasacija, uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu
poljoprivredne proizvodnje;
 kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Plan ruralnog razvoja Laburistička stranka BiH uspješno primjenjuje na području Općine Velika Kladuša. Zahvaljujući sveobuhvatnosti i s jasnom vizijom razvoja održive poljoprivrede jednako je
primjenjiv i na druga područja BiH.

PR LABURISTI BIH