“Želimo socijalnu politiku na evropskoj razini”

Laburisti BiH nastavili su predizborne aktivnosti u mjesnim zajednicama Grada Cazina.  Neposrednim susretima i direktnom kumunikacijom sa građanima jedini je način spoznaje o stvarnim potrebama i problemima s kojima se isti suočavaju.

Problemi zapošljavanja, nedostaci reforme mirovinskog osiguranja i učinkovitog sustava zdravstvenog osiguranja, nedostatak borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, te uključivanja građana i organizacija civilnog društva u socijalne programe dovelo je do neopravdane društvene nejednakosti.

Sistem socijalne zaštite i dalje je nerazvijen, a učinkovitost socijalnih transfera je ograničena. Socijalna pomoć nije ni dobro usmjerena, niti se temelji na potrebama zbog nepostojanja adekvatnog sistema za prikupljanje podataka.

Veliki broj ljudi u Bosni i Hercegovini nema javno zdravstveno osiguranje, pa nema pravo ni na osnovni paket zdravstvenih usluga.

Zbog izrazito decentralizirane strukture rukovođenja, kriteriji za ispunjavanje uvjeta za dobivanje socijalne pomoći razlikuju se između entiteta, okruga i kantona, a postoje i razlike u obuhvatu s obzirom na ciljne grupe i iznose pomoći.

Nedostatak socijalne politike u državi jedan je od glavnih uzroka masovne emigracije radno sposobnog stanovništva i mladih.

Laburistička stranka BiH promovira socijalni dijalog i uspostavu socijalne politike na evropskoj razini, što uključuje minimalne standarde za radno pravo, jednakost, zdravlje i sigurnost na radu, te zabranu diskriminacije.