REZULTATE REVIZIJE PRIVATIZACIJE NEĆE NI “KORNJAČE” DOČEKATI

Informacija o izvršenim revizijama privatizacije privrednih društava i banaka u FBiH za period mart-oktobar 2015. godine našla se kao posljednja tačka dnevnog reda 7. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH koja je održana 03.02.2016. godine.

Informacijom su vladajući SDA i SBB pokazali da im revizija privatizacije nije u interesu pogotovo imajući u vidu činjenicu da je od planiranih 20 revizija za 2015. godinu Agencija za reviziju privatizacije izvršila samo 3 odnosno 15% od planiranog.

Kada je otvorena rasprava vladalo je mišljenje kako se o istoj ne treba diskutirati nego se treba prihvatiti bez diskusija da bi se što prije završilo sa sjednicom jer se ipak radilo o predvečernjim satima. Kako se radi o informaciji jedne jako bitne Agencije čiji je zadatak utvrđivanje razloga zašto su stotine hiljada radnika poslijeratnom privatizacijom obespravljeni te uništene milijarde maraka državnog kapitala, diskusija sa dokazima o izvršenoj pljački imovine Agrokomerca, Grupeksa, Saniteksa i Kladušnice sa moje strane nije mogla izostati.

Nakon iznošenja činjenica o pljački imovine putem privatizacije a pod pokroviteljstvom SDA uslijedile su reakcije ni manje ni više nego onih poslanika čija je stranka stvorila hiljade nezaposlenih, obespravljenih i dovela na rub bijede i siromaštva građane USK-a ali i Federacije.

S obzirom da nisu imali argumenata da opovrgnu činjenice koje su iznesene okrenuli su se istrošenoj priči o ratu i po njima dežurnom krivcu za sve neuspjehe u USK i Federaciji, Fikretu Abdiću.

U nedostatku argumenata zaboravili su činjenicu da sam dijete koje nije bilo aktivni učesnik rata, a pogotovo ne učesnik u poslijeratnoj privatizacijskoj pljački, već sam kao i 40 hiljada muslimana zajedno sa svojom porodicom prognana sa svog ognjišta i svoje rodne Velike Kladuše.

Da se radi o istrošenim replikama pokazala je šutnja drugih kolega poslanika koji su pažljivo slušali pogotovo onih koji ne dolaze sa područja USK i nisu upoznati sa bližom prošlosti našeg kraja.

Putem kontrolisanih medija diskusiju o prethodno izrečenom su okarakterisali kao “istup mlade poslanice” a argumentiranu pljačku i zaštitu multimilionera, bivših premijera i visokih funkcionera pod pokroviteljstvom SDA i SBB-a “kao uticaj političke struje Fikreta Abdića”.

Kakva nas budućnost čeka najbolje pokazuje primjer sudske prodaje Prehrambene industrije Agrokomerca.

Istinu sa argumentima teško je osporiti!

Da se je htio postići stvarni efekat sa ovom Informacijom tok diskusije bi se vodio u smjeru otkrivanja privatizacijskih pljački na području općina sa kojih dolaze kolege krajišnici, Bužim, Sanski Most i druge općine a ne u smjeru ratnih priča koje nisu donijele ništa dobro građanima USK-a i Federacije osim stvaranju nekoliko stotina multimilionera i ratnih profitera.

Svojim radom i zalaganjem kao mlada poslanica ispred Laburističke stranke BIH dati ću punu podršku Agenciji za reviziju privatizacije u otkrivanju privatizacijskih pljački ne samo sa područja Općine Velika Kladuša nego i svih drugih općina USK-a i Federacije.

Budućnost nam neće biti svijetla ako se ne procesuiraju oni koji su direktno učestvovali u obespravljivanju stotine hiljada radnika širom Federacije.

(Uskoro audio snimak diskusije)

                                                                              Poslanica u Predstavničkom Domu PFBiH

                                                                              Elma Đogić