Premijer Novalić nauštrb djece i žena uslovljava Parlament FBIH za  podršku Budžeta FBIH za 2022. godinu!?

Federacija BIH u 2022. godinu ušla je bez usvojenog Budžeta ali i bez Odluke o privremenom financiranju.

Vlada FBIH na čelu sa Novalićem, da zakoni u Bosni i Hercegovini jednako vrijede za sve, trebala bi snositi odgovornost zbog nepoštivanja parlamentarnih procedura, zloupotrebe i prekoračenja službenih ovlaštenja. Probijanje svih zakonskih rokova koji su utvrđeni budžetskim kalendarom pokazuje da u Parlamentu FBIH ne postoji jasno definisana parlamentarna većina, odnosno da NIKAD NIJE NI POSTOJALA.

U prilog tome ide i neupućivanje suštinskih zakona u parlamentarnu proceduru, poput Zakona o doprinosima, Zakona o porezu na dohodak i Zakona o minimalnoj plaći u Federaciji BIH koji „čekaju“ u proceduri od 2018.godine.

Znajući da nema osiguranu podršku u Parlamentu FBIH, premijer se odlučio da igra na kartu najosjetljivijih kategorija u društvu, DJECE I ŽENA, ponudivši kroz Prijedlog Budžeta FBIH za 2022.godinu zakonsko rješenje koje dugoročno ne rješava statuse pomenutih kategorija.

Isti nije prošao proceduru kao drugi zakoni u vidu  javne rasprave, forme Nacrta i Prijedloga te da bi sa istim vršio medijski  pritisak na zastupnike da PODRŽE Budžet FBIH za 2022.godinu.

Zakon o materijalnoj podršci porodice sa djecom u FBIH, podrazumijeva  kratkoročno rješenje za dječiji doplatak na teritoriji FBIH, a NIKAKO za porodiljske naknade kao što Premijer FBIH uporno  pokušava predstaviti javnosti. Isti u medijima konstantno plasira informacije da će se izjednačiti visina porodiljskih naknada u svim kantonima u FBIH do iznosa oko 1000,00 KM i kroz medijski prostor svjesno obmanjuje javnost.

Predloženi tekst Zakona jasno  je definisao da se  sredstva za porodiljske naknade osiguravaju iz BUDŽETA KANTONA , kao što je bio slučaj i do sada.

Nema ustavnih mogućnosti da Vlada FBIH „natjera“ Vlade kantona da uređuju oblast socijalne zaštite i populacijske politike,  koji već ionako duguju višemilionske iznose za porodiljske naknade.

Svi javni istupi Premijera FBIH imaju za cilj predstaviti Vladu FBIH kao „dobročinitelja“ reforme socijalne politike,  samo da bi osigurali dovoljno ruku za usvajanje federalnog budžeta a sve druge kočničare tih procesa.

Budžet FBIH za 2022.godinu je „izborni“, predložena zakonska rješenja ne nude dugoročna rješenja nego su ona isključivo „izborna i kratkotrajna“.

 

 

Velika Kladuša, 07.01.2022.                                                         Elma Đogić, zastupnica u PF BIH