Klub Laburista podržao Odluku o privremenom finansiranju za 2022. godinu

Odluka o privremenom finansiranju za 2022. godinu predstavlja trenutno dokument od izuzetnog značaja za našu lokalnu zajednicu.
Jučer smo imali usvajanje Nacrta Budžeta Općine Velika Kladuša za 2022. godinu gdje smo se nas 17 vijećnika usaglasili da taj dokument ima podršku a 3 vijećnika SDA su bila protiv.
Odlukom o privremenom finansiranju za 2022. godinu a shodno Zakonu o budžetima u Federaciji BiH predviđena su sredstva za privremeno finansiranje u iznosu od 1.837.918,00 KM.
Ovaj iznos 1.837.918 maraka u vrijeme smanjenih poslovnih aktivnosti zbog perioda u kojem se nalazimo predstavlja izuzetan poticaj za privredu Velike Kladuše jer se na jedan indirektan a negdje i direktan način doslovno ubrizgava finansijsko gorivo u našu privredu.
Da li ćemo ostaviti Centar za socijalni rad, Centar za kulturu, Općinsko pravobranilaštvo i Općinu bez struje, telefona, papira, tonera, goriva za prevoz, registraciju i mogućnosti da rade u zagrijanim površinama, toplim uvjetima je do nas.
Da li će biti primjereno da nam vozila općine saobraćaju neregistrovana?
Pored radnika Centra za socijalni rad, Centra za kulturu, Općinskog pravobranilaštva, Organa uprave biće uskraćeni i korisnici socijalne zaštite (jednokratna davanja), korisnici socijalne zaštite sa viših nivoa, korisnici naknade za tuđu njegu, korisnici naknade za porodični smještaj, porodilje u radnom odnosu, porodilje van radnog odnosa, korisnici smještaja u ustanovama.
Je li treba ostaviti i naše učenike bez sredstava sufinansiranja troškova prevoza? Kad sve skupa saberemo radi se o oko 3.500 osoba koji ovise o usvajanju Odluke o privremenom finansiranju za 2022. godinu.
Od ovih 3.500 osoba vjerovatno je 30% omogućilo nama vijećnicima svojim glasovima da danas ovdje sjedimo. Jučer smo imali pozive na mirne tonove, nuđenja a danas se okrećemo prema 3.500 ljudi da im kažemo mi ćemo to uraditi, glasaćemo za Odluku o privremenom finansiranju.
Klub Laburista BiH je podržao Odluku o privremenom finansiranju za 2022. godinu.