Općina Velika Kladuša zvanično uključena u MEG projekt

U organizaciji Ambasade Švicarske u BiH i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), u Sarajevu je 31. januara održana konferencija na temu „Unapređenje lokalne samouprave i pružanja usluga u Bosni i Hercegovini: Postignuća i budući pravci razvoja lokalne samouprave u BiH“, gdje su predstavljeni pristupi i dobre prakse razvoja lokalnih zajednica i pružanja javnih usluga, te njihov doprinos boljem kvalitetu života građana u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave potpisali su pisma namjere o učešću u realizaciji MEG projekta.
Pismo namjere u ime Općinskog načelnika Fikreta Abdića potpisao je potpredsjednik Laburističke stranke BIH i predsjedavajući Općinskog vijeća Fikret Bašić, te je na taj način potvrđeno aktivno učešće Općine Velika Kladuša u ovom projektu.
Općina Velika Kladuša je odabrana u MEG projekt kao 10-ta općina u rangu 18 najuspješnijih općina u BiH.
Projekt općinskog i okolišnog upravljanja (MEG) je inicijativa u oblasti lokalnog razvoja koju financira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).
Tokom prve faze MEG projekta, vrijedne oko 12 miliona dolara, bit će pružena podrška lokalnim vlastima u unapređenju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i komunalne infrastrukture, te poboljšanje uslova života za najmanje 700.000 građana.
Posebna pažnja će biti posvećena socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva.
Planirana je i podrška za više od 500 kompanija te kreiranje oko 180 novih radnih mjesta.

PR Laburisti BiH