(AUDIO) Elma Đogić: Tražimo Zakon o humanitarnoj pomoći u FBiH!!!

Na 17. redovnoj sjednici Parlamenta Federacije BiH Laburistička stranka BiH, putem zastupnice Elme Đogić, obnovila je Inicijativu za pokretanje aktivnosti oko izrade Zakona o humanitarnoj pomoći u FBiH.

Inicijativa je podnešena 22. marta 2016. godine, ali zbog nedovoljne podrške od Klubova koji participiraju u Predstavničkom Domu FBiH ista nije dobila potrebnu većinu.

Kako je sveprisutna pojava malverzacija oko prikupljanja javne pomoći, Laburistička stranka BiH inzistira na donošenju zakonskog okvira, koji će urediti predmetnu oblast.

Budući da Laburistička stranka BiH u Predstavničkom Domu Parlamenta FBiH ima jednu zastupnicu koja nije članica nijednog Kluba, pismenim putem zatražena je podrška Inicijativi od Klubova koji participiraju u Predstavničkom domu (Klub SDA, Klub HDZ BIH, HSS, HKDU, HSP dr. Ante Starćavić, Klub SBB, Klub DF, Klub HDZ BIH 1990, Klub BPS- Sefer Halilović, Klub Stranke za BiH), kao i od stranaka koje ne čine Klubove, A-SDA i Naša stranka.

Audio u prilogu…

PR LABURISTI BIH