Općina Velika Kladuša dobila novčanu podršku Vlade FBiH u iznosu od 125.000 KM

Općinski načelnik Fikret Abdić, u srijedu je (06.10.) potpisao ugovor sa Ministarstvom financija Federacije BiH kojim je iz Budžeta Vlade FBiH Općini Velika Kladuša dodijeljena novčana podrška u iznosu od 125.000 KM.

Ova sredstva su namijenja za realizaciju brojnih projekata koji su u toku, a krajnji rok za utrošak dodijeljenih sredstava je 31. mart 2023. godine.

Općina Velika Kladuša, predvošena načelnikom Fikretom Abdićem, trenutno realizuje brojne projekte koji će uveliko unaprijediti kvalitet života građana naše lokalne zajednice.

PR Laburisti BIH