Održana Javna rasprava o Prednacrtu Prostornog plana općine Velika Kladuša

Javna rasprava o Prednacrtu lzmjena i dopuna Prostornog plana općine Velika Kladuša za period 2014. – 2034. godina održana je danas, 15. decembra.

Na Javnoj raspravi su prisustvovali Nosilac pripreme planskog dokumenta, odnosno predstavnici Općinskog organa uprave, članovi Savjeta plana i predstavnici Nosioca izrade planskog dokumenta Institut za građevinarstvo “IG” d.o.o. Banja Luka, koji su održali prezentaciju Prednacrta izmjena i dopuna Prostornog plana općine Velika Kladuša. Aktivno učešće u raspravi uzela su pravna i fizička lica, predstavnici privrednika sa područja općine, te brojni zainteresirani građani. Po završetku rasprave, Nosilac izrade plana produžio je rok  u trajanju od osam dana za pisane primjedbe i sugestije koje će služiti za koncipiranje prijedloga Plana koji će u konačnici biti usvojen.

Prednacrt Prostornog plana nije konačni dokument već uvertira za izradu Nacrta prostornog plana koji će, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju, biti upućen na usvajanje Općinskom vijeću Velike Kladuše. Nakon toga slijedi druga javna rasprava gdje će građani imati priliku da u roku od dva mjeseca još jednom daju svoje mišljenje o Nacrtu plana, a za donošenje i usvajanje konačnog Prijedloga Prostornog plana općine Velika Kladuša potrebna je pozitivna ocjena od strane nadležnog Kantonalnog ministarstva koje će utvrditi da li je Plan Općine Velika Kladuša, kao dokument nižeg reda, u skladu sa Prostornim planom Unsko-sanskog kantona, kao dokumentom višeg reda.

Aida Kajtezović, članica Savjeta plana za praćenje izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Velika Kladuša…..

Pisana mišljenja, primjedbe, prijedloge i sugestije građani i druga zainteresirana pravna i fizička lica, vladine i nevladine organizacije mogu dostaviti putem pošte na adresu: „Općina Velika Kladuša, Ulica Hamdije Pozderca br. 3“, sa naznakom „Za javnu raspravu o Prednacrtu Prostornog plana Općine Velika Kladuša“, neposredno putem prijemne kancelarije odnosno šalter sale ili putem e-maila, na adresu: info@velikakladusa.gov.ba, zaključno sa 22. 12. 2021. godine, dok se Javni uvid u u Javnu raspravu o Prednacrtu izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Velika Kladuša 2014-2034. godine završava 29.12.2021. godine.