„ Neznanje je majka drskosti.“

Tokom predizborne kampanje promovirali smo naš ekonomski Program koji nosi naziv „ Program borbe protiv bijede, nezaposlenosti i siromaštva.“ Zanimljivo je da upravo ljudi koji nikad ništa nisu predložili, uradili, stali iza nekog Projekta od značaja za zajednicu su najglasniji i najoštriji u iznošenju kritika na račun nečeg što uopće ne razumiju i ne znaju.

U kampanji smo često upozoravali na činjenicu da je razvoju Bosne i Hercegovine možda najveća prepreka, nakon korupcije i kriminala, upravo primitivizam i neznanje.

Jučerašnja sjednica općinskog vijeća Velika Kladuša na kojoj su vijećnici odbili Amandman Kluba Laburista BiH na Odluku o izradi izmjene i dopune Prostornog plana Općine ide toj tvrdnji u prilog. Veliki doprinos vladavani „neznanja“ ali i kočenje razvojnih procesa daje Organ uprave svojim slobodnim tumačenjima Zakona ( za što nisu ni nadležni) i svojim pristupom stvarnom životu građana što se ogleda kroz bespotrebne administrativne barijere nametnute na lokalnom nivou.

Tako se na udaru našao i Zakon o prostornom uređenju i građenju USK-a!

Obzirom da sam bila član Komisije za izradu ovog zakona, Predsjednica Komisije za prostorno uređenje, građenje i zaštituu okoliša USK-a i Predsjednica Odbora za prostorno uređenje i građenje u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, znam da se o svim zakonima i izmjenama i dopunama Zakona provodila javna rasprava i što nije uobičajna praksa na političkoj sceni BiH, traženo je mišljenje lokalnih zajednica i o podzakonskim aktima. Tek nakon što su zatražena mišljenja svih lokalnih zajednica, Komisija je donosila konačan stav i proslijeđivala ga Ministarstvu prostornog uređenja i građenja.

U 8 godina koliko sam obnašale ove funkcije nastojala sam, iako je to teško s pozicije Poslanika koji nije bio dio Parlamentarne većine, da zajedno sa svojim kolegama iz drugih stranaka predlažemo, dopunjavamo ili usvajamo one Zakone koji će doprinjeti napretku USK-a, pa tako F BiH i BiH u cjelini.

Organ uprave općine Velika Kladuša, odnosno nadležna Služba imala je priliku utjecati na uređenje pojedinih odredbi iz tih Zakona. Zašto to nisu činili kada su u fazi izrade?

Pretpostavljam, jer im je svejedno. Oni su se stavili u ulogu evidentičara i kritičara umjesto da koristeći svoja prava učine konkretne korake ka poboljšanju zakonskih rješenja.

Isto tako, Načelnik općine Velika Kladuša dajući tumačenja o poštivanju zakona višeg nivoa vlasti uopće ne razaznaje nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, ne razaznaje razliku između gospodarskih subjekata i javnih ustanova niti ima temelj za ispitivanje ocjene ustavnosti navedenih odredbi zakona kada je u pitanju Zakon o lokalnoj samoupravi.

Štiteći Organ uprave ali i sebe kao najodgovornijeg za njihov rad, Načelnik se udaljava od onog što je njegova obaveza. Jedna od obaveza je i dostavljanje Informacije o stanju

prostorno-planske dokumentacije Kantonalnom Zavodu za prostorno planiranje kao i organiziranje Službe za praćenje stanja u prostoru, te poštivanje tog istog Zakona, kojeg tako „paušalno“ tumači.

Od Organa uprave se očekuje da „konzumiraju“ Zakon o lokalnoj samoupravi, naročito članak 92. ( Inicijative, prijedlozi i sugestije jedinice lokalne samouprave ).

Zahvaljujući, upravo propustima Organa uprave, namjerno je iscenirano stavljanje van snage Prostornog plana općine Velika Kladuša što je suprotno Zakonu ali Načelnik nije našao shodno da podnese zahtjev za ocjenu zakonitosti ove Odluke, odnosno Rješenja.

Zašto?

Zato što je bio dio tog scenarija. Stavljanjem Plana van snage dobiva se mogućnost formiranja stručne Komisije za izdavanje urbanističko-tehniičkih uvjeta, a svakom poštenom građaninu je poznato da je takvim načinom rada otvorena mogućnost stjecanja koristi pojedincima i grupama.

Gdje je Načelnik i njegov savjetnik za sva pitanja ostaje da vidimo u narednom periodu!

Velika Kladuša, 12.12.2014.godine