Načelnik podržao mlade obrtnike, uskoro podrška samozaposlenim ženama

Prepoznajući važnost mladog čovjeka i ulogu osnivanja novih obrta u razvojnoj putanji općine Velika Kladuša, Općinski načelnik raspisao je Javni poziv za  dodjelu poticajnih sredstava poduzetnicima i obrtnicima za 2021. godinu, a novčana sredstva su obezbijeđena u Budžetu Općine Velika Kladuša za 2021. godine.

Ovoga puta, prednost se prvenstveno dala mladim obrtnicima starosti do 35 godina obzirom da prilikom pokretanja biznisa ova kategorija poduzetnika kao najveći problem ističe nedostatak financijske podrške.

Također, novčana podrška bit će dodijeljena i novoosnovanim obrtima (2020./2021. godina) imajući u vidu tešku socio-ekonomsku situaciju u državi, a koju je dodatno narušila i pandemija koronavirusa.

Osim pobrojanih, Javni poziv se odnosi i na stare i tradicionalne obrte, a bit će sufinancirani i administrativni troškovi osnivanja onih obrta koji svoj rad započeli u vrijeme pandemije (2020./2021.), obrta koji su u istom periodu izvršili proširenje djelatnosti u cilju novih zapošljavanja, te obrta koji su učestvovali na sajmovima tekuće kalendarske godine.

Dakle, aplicirati na javni poziv mogu kantidati koji ispunjavaju opće i posebne kriterije, a koji su propisani Pravilnikom o dodjeli poticajnih sredstava i to u slijedećim kategorijama:

  1. PODRŠKA MLADIM OBRTNICIMA STAROSTI DO 35. GODINA
  2. PODRŠKA NOVOOSNOVANIM OBRTIMA U PERIODU 2020/2021. –PERIOD COVID-a
  3. PODRŠKA STARIM I TRADICIONALNIM OBRTIMA
  4. SUFINANSIRANJE ADMINISTRATIVNIH TROŠKOVA OSNIVANJA (TRGOVAČKIH RADNJI, UGOSTITELJSKIH RADNJI, OBRTA I SRODNIH DJELATNOSTI U PERIODU 2020/2021. GODINA – PERIOD COVID-a.
  5. SUFINANSIRANJE TROŠKOVA UČEŠĆA NA SAJMOVIMA U 2021. GODINI
  6. SUFINANSIRANJE PROŠIRENJA DJELATNOSTI U CILJU NOVOG ZAPOŠLJAVANJA U PERIODU 2020/2021. – PERIOD COVID-a

Više informacija o ovom Javnom pozivu zainteresirani mogu pronaći na službenoj web stranici Općine Velika Kladuša.

Prepoznavanje ljudskog faktora i osjetljivih kategorija, od strane Općinskog načelnika i Laburističke stranke, kao najvažnijeg resursa u razvijanju privrede, predstavlja osnov za razvoj nove i sigurne ekonomije. S tim u vezi, Općinski načelnik će u skorijoj budućnosti razvijati programe sufinansiranja privatnih obrta kojima su vlasnici samozaposlene žene, a kojima će u slučaju trudnoće biti omogućena novčana podrška dok se čeka na sistem isplate porodiljne naknade. Ovo je ujedno i mjera za povećanje nataliteta i za zaustavljanje odlaska ljudi iz zemlje, posebno iz Velike Kladuše.