Djela, a ne riječi!

Napad je najbolja odbrana – najvažniji alat kojim se vodi novonastala većina kako bi sakrila svoje propuste, neuspjehe i apsolutnu političku nesposobnost! Klasifikacija da „Općinski načelnik ne radi svoj posao“ pokazuje koliko nisko su spremni ići pojedini vijećnici kako bi na osnovu osporavanja i ponižavanja tuđeg rada sebe uzdigli!

Neosporiva je težina i složenost situacije na relaciji Općinski načelnik – Općinsko vijeće Velika Kladuša, ali ističemo da problem ne leži u radu, odnosno „neradu“ Načelnika već u tome što novonastala većina ni po koju cijenu ne želi ostvariti saradnju sa Općinskim načelnikom. Razlog za odbijanje svakog Načelnikovog prijedloga leži u tome što su ti prijedlozi u suprotnosti sa težnjama koje dolaze od strane POLITIČKOG SARAJEVA– AKTERA KOJI NIKADA NIJE GAJIO SIMPATIJE PREMA GRAĐANIMA VELIKE KLADŠE I FIKRETU ABDIĆU.

U prilog svemu navedenom, objavljujemo kratak pregled rada i aktivnosti Općinskog načelnika i Općinske uprave, kao i pregled realiziranih projekata i projekata koji su u pripremi i fazi realizacije:

 1. Projekt registracije nekretnina (RERP)
 2. Projekt uspostave adresnog registra (CILAP)
 3. Projekt uspostave Katastra komunalnih uređaja (KKU)
 4. Projekt digitalna arhiva (DA)
 5. U toku je provođenje po službenoj dužnosti postupka utvrđivanja obveznika i visine komunalne naknade za korištenje podzemnih i nadzemnih instalacija za sljedeća pravna lica: „Elektroprijenos BIH“ d.d. Banja Luka, JP „Elektroprivreda BIH“ d.d Sarajevo, „BH Telecom“ d.d. Sarajevo i „Telemach“ d.o.o. Sarajevo, što u prethodnom periodu nije vršeno i time je pričinjenja šteta Budžetu Općine Velika Kladuša
 6. Program IPA Intereg prekogranična suradnja Hrvatska – BIH – Crna gora 2014.-2020. godina
 7. Projekt Razvijena efikasna i odgovorna uprava primjenom e-servisa i IT alata 2021. godina
 8. Projekt općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja
 9. Zbrinjavanje otpadnih voda – nabavka kombinovanog vozila za kanalizaciju
 10. Uspostavljanje sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada
 11. Izgradnja retencije za prihvat poplavnog vala iz rijeke Kladušnice
 12. Nabavka kanti za prikupljanje ambalažnog otpada
 13. Unapređenje energetske učinkovitosti na javnim objektima u Općini Velika Kladuša
 14. Zamjena vanjske stolarije i utopljavanje objekta JU II srednja škola Velika Kladuša
 15. Isplaćivanje poticaja za proljetnu i jesensku sjetvu 2020/2021. godina
 16. Isplaćivanje poticaja za animalnu i biljnu proizvodnju 2021. godina
 17. Poticaj za uzgoj i držanje kokošiju nosilja 2021. godina
 18. Isplata stipendija za akademsku 2020/2021. godinu
 19. Subvencioniranje troškova prijevoza učenika

Pored svega navedenog, posebno se izdvaja materijal Informacija o radu i aktivnostima Općinskog načelnika na izradi i realizaciji Strategije razvoja Općine Velika Kladuša za period 2021-2031. godina, odnosno za period 2021.-2027. godina, u kojem se mogu pronaći detaljno razrađeni navedeni projekti, kao i prijedlozi za budući privredni razvoj općine Velika Kladuša, te Prednacrt plana Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Velika Kladuša za period 2014.-2034. godina KOJI JE UPUĆEN Općinskom vijeću na razmatranje.

Sav naprijed navedeni tekst predstavlja primjer kako se i na koji način trebaju  istražiti informacije prije nego budu prezentirane javnosti, a posebno ako su iznijete na način da u potpunosti ospore i negiraju rad Općinskog načelnika.

Sve što se trenutno dešava u našoj Općini za konačni cilj ima ostvarivanje interesa novoformirane većine i zbunjivanje javnosti, što je rezultiralo apsolutnim političkim nasiljem i udarom na biračku volju građana Velike Kladuše.