MUSTAFA RUŽNIĆ I „IMAGINARNA BORBA“ SA VIŠIM NIVOIMA VLASTI!

Premijer Unsko-sanskog kantona A-SDA-ovac/NES-ovac kojeg je SDA ostavila na poziciji prvog čovjeka kantona, mandat je započeo na populističko isprobanom receptu „ lažne borbe u ispravljanju nepravde prema Krajini od viših nivoa vlasti“.

Podršku toj vrsti populizma pruža mu SDA skupa sa kojom je A-SDA/NES, unaprijed dogovorenim planom „isporuke“ kapetanske kape Unsko-sanskog kantona, učestvovala u blokadi uspostave vlasti na nivou države i Federacije BIH.

Kapetanska kapa pripala je Mustafi Ružniću koji na početku sačuvanog mandata, „lažnim patriotskim tonom“, poručuje višim nivoima vlasti da Unsko-sanski kanton ne treba njihovu pomoć.

Stav Premijera odlična je prilika da se podsjetimo na njegov raniji „lažni patriotizam“ iz perioda migrantske krize i pandemije koronavirusa i pozadinu te priče.

Podsjećanja radi, Laburistička stranka BIH u svim kriznim situacijama reagirala je blagovremeno, isključivo insistirajući da institucije Bosne i Hercegovine obavljaju svoj posao u skladu sa svojim nadležnostima i ovlaštenjima.

To je bila polazna osnova za borbu protiv migrantske krize, kada nismo posustali pred pritiscima kantonalne Vlade i tzv. Operativne grupe za izdavanje lokacije za prihvatni centar za migrante u Velikoj Kladuši , držeći se Zaključaka OV Velika Kladuša i stava Evropske komisije da ne podržavaju uspostavu takvih centara u blizini Evropske unije.

Dokaz da smo bili u pravu jeste sadašnja potpuna kontrola i upravljanje prihvatnim centrima Borići i Lipa kod Bihaća od strane institucija Bosne i Hercegovine, bez mogućnosti uplitanja kantonalnih vlasti koja za ta pitanja nisu nadležna.

U doba migrantske krize, kantonalnim vlastima i A-SDA stranci/NES-u, fokus njihovog djelovanja bio je usmjeren na obilate donacije koje su pristizale od strane Evropske Unije za zbrinjavanje migranata dok se javnosti i Krajini plasirala priča o humanosti i „borbi protiv nepravde za Krajinu od viših nivoa vlasti“.

Upozoravali smo građane na planske aktivnosti Vlade USK kroz organizovanu blokadu graničnog prelaza Maljevac, nezakonite radnje oko načina formiranja ilegalnog kampa Miral, direktnu involviranost političkih partija i grupacija na čelu sa NES-om u Općinskom vijeću Velika Kladuša i pritiske na Općinsko vijeće i Općinskog načelnika za određivanje lokacije za migrantski centar na području općine Velika Kladuša.

Slična igra kantonalne vlade ali i pravovremena reakcija Laburističke stranke BIH, odvijala se za vrijeme pandemije koronavirusa, kada su kantonalne vlasti nelegalno uspostavile karantin za osobe koje prekrše mjere samoizolacije u Medresi Cazin i dvorani Gimnazije, mimo Naredbi nadležnog Federalnog štaba civilne zaštite kako bi kreirali priču o napadima Federacije BIH na Unsko-sanski kanton.

Iz svih ovih kriznih situacija možemo izvesti zaključak da je glavni kreator ovakvih scenarija loša stranačka politika A-SDA/NES sa Premijerom kantona kao njenim izvršiteljem, koja svoj epilog dobija nakon što uvide da nemaju mogućnost „raspodjele pristiglih sredstava na NJIHOV NAČIN“ već kako viši nivoi vlasti od njih zahtijevaju.

Zauzimanje „napadačkog stava“ paravan je da se prikrije bezidejnost, zapostavljanje rješavanja pitanja rada, razvoja, napretka, zapošljavanja u Unsko-sanskom kantonu a o projektima prekogranične saradnje da i ne govorim, koje od kantona očekuju viši nivoi vlasti pa i sama Evropska Unija.

Politika konstantne „lažne borbe protiv viših nivoa vlasti“ A-SDA/NES-a, potpomognute „ranjenom SDA“ njihova je primarna koja ima za cilj prikrivanje nesposobnosti i pogubnosti politika koje predvode procese u Unsko-sanskom kantonu.

Velika Kladuša 18.05.2023. Elma Đogić