„…BRANIOCIMA U SMISLU OVOG ZAKONA SMATRAJU SE PRIPADNICI AUTONOMNE POKRAJINE ZAPADNA BOSNA“

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je Presudu broj U-22/04 od 04.05.2005.godine i Presudu broj U-8/13 od 01.10.2013.godine, kojima je utvrđeno, da su pripadnici Narodne obrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna na temeljem Zakona o pravima branilaca i njihovih članova smatraju se braniteljima, kao i ostale vojne formacije priznate obitelji ovim Zakonom.

Navedenim presudama, Parlamentu FBIH i Vladi Federacije BIH, dan je rok od 6 mjeseci da se ospore Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji izmjeni i dopuni na način, da se pripadnicima Autonomne pokrajine Zapadna Bosna priznaju sva prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i ostalim kategorijama branioca.

Svi dosadašnji premijeri Federacije BiH, koji su nadležni za provođenje politike i izvršavanja zakona federalne vlasti, uključujući osiguranje izvršavanja odluka sudova FBIH, ništa nisu učinili po pitanju provedbe ove dvije presude.

Ustavni sud FBIH zbog pasivnosti Premijera FBIH i Parlamenta FBIH, donio je Rješenje o neizvršenju presude, Broj: U-8/13 od 03.07.2014.godine, io takvom postupanju obavijestio nadležno tužilaštvo.

Da bi izbjegao kaznene odgovornosti za neizvršenje Presuda Ustavnog suda FBIH, tadašnji, ali i sadašnji premijer FBIH iz SDP BiH, formirao je radnu grupu koja je sačinila kozmetičku, ali ne i suštinsku, izmjenu Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica s ciljem obmane javnosti. ali i samog suda o njihovoj implementaciji.

Ono što odgovara istini, jeste da Presude Ustavnog suda FBIH nisu provedene, a takvim činom pokušaja prevare i obmane, Vlada FBIH narušila je temeljna ljudska prava koja su potvrđena odlukama najviše sudske instance i istovremeno je narušila dignitet Ustavnog suda Federacije BIH.

Odnos Vlade FBIH prema navedenim presudama, dokaz je selektivnosti u radu izvršne vlasti na nivou FBIH i jasan pokazatelj odnosa prema poštivanju Ustava FBIH u polju očuvanja načela ustavnosti, odnosno vladinih prava i osiguranja demokracije.

Pasivnost, odugovlačenje i nepostupanje nadležnog Federalnog tužilaštva za pokretanje postupka odgovornosti za neizvršenje navedenih presuda, dokaz je pristrasnosti i političkom utjecaju na rad ovih organa.

Međunarodna zajednica u BiH, na čelu s visokim predstavnikom, dala je podršku procesu uspostave vlasti u našoj državi, s posebnim akcentom na poštivanje i obvezu nadležnih za provedbu presuda ustavnih sudova.

Nastavak borbe za implementacije presuda Ustavnog suda za izjednačavanje pripadnika Autonomne pokrajine Zapadna Bosna, pokretanje krivične odgovornosti za izvršnu vlast u FBIH, priznavanje prava za pripadnike NO ZB u skladu sa Zakonom, isplata naknade štete prouzrokovane neimplementacijom presuda, obaveza je svim izabranim zvaničnicima na višim nivoima vlasti.

Poštivanje svih presuda i njihovo provođenje šanse su novim političkim vjetrovima u Bosni i Hercegovini, da dokažu kako je njihov prioritetni zadatak osiguranje vladevina prava i demokracije jednako za sve građane.

Dana, 25.05.2023.