MUSLIMANI IZ ISLAMSKIH ZEMALJA KAO ’92 ILEGALNO ULAZE U BiH

Zbog pojave kretanja lica stranog porijekla – ilegalnih migranata na području Općine Velika Kladuša, Laburistička stranka Bosne i Hercegovine upućuje slijedeću

 OBAVIJEST ZA JAVNOST I MEDIJE U BIH 

 Građani Velike Kladuše su vidno uznemireni zbog nekontrolisanog priliva  ilegalnih migranata i nepravovremenog djelovanja nadležnih institucija Bosne i Hercegovine u rješavanju smještaja za iste i sprečavanja zloupotrebe ovih lica u nezakonite svrhe.

Laburistička stranka BiH osuđuje nespremnost i nezainteresiranost nadležnih institucija za pravovremeno postupanje, što je dovelo do toga da su građani Velike Kladuše primorani samostalno obezbijediti alternativni smještaj za ilegalne migrante i materijalna sredstva za njihove osnovne životne potrebe, iako je to u isključivoj nadležnosti države Bosne i Hercegovine.

Izražavamo svoju zabrinost da bi, zbog blizine međunarodnog graničnog prelaza Maljevac i malograničnih prelaza na teritoriji Općine Velika Kladuša, moglo doći do većeg priliva migranata, što bi drastično usložnilo novonastalu sitiaciju sa mogućim refleksijama na čitav region, pa samim tim i na Bosnu i Hercegovinu.

Laburistička stranka BiH je, putem izabranih zvaničnika na višim nivoima vlasti,  uputila zahtjev za hitno postupanje nadležnim institucijama i to:

          Četvrtoj policijskoj upavi Velika Kladuša,

          Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona,

          Vladi Unsko-sanskog kantona,

          Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova,

          Federalnoj upravi policije,

          Državnoj agenciji za istrage i zaštitu- SIPA,

          Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine,

          Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i

          Službi za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine.

Od nadležnih institucija očekujemo da će HITNO poduzeti  korake u prevazilaženju navedene situacije, te da će ovu Obavijest shvatiti kao urgentni poziv u pravcu zaštite sigurnosti građana Općine Velika Kladuša i da će se AKTIVNO uključiti u rješavanje novonastalog problema.

PR LABURISTI BIH

 Velika Kladuša, 13.02.2018.